2024. április 24. György napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap
möszlap

Budaörs és Alsómocsolád kezdeményezésére megalakult a Digitális Jövő Települési Hálózat

2016-12-12

Budaörs város és Alsómocsolád köz- ség kezdeményezésével 2016. decem- ber 7-én megalakult a Digitális Jövő Települési Hálózat azzal a céllal, hogy az élhetőbb település létrehozásának igénye ne csak a jövőkép szintjén jelenjen meg, hanem a településfejlesztési stratégia magas prioritású célja legyen; valamint a települések működési képessége fokozódjon és ezáltal a környezetterhelés mutatói jelentősen javuljanak, a polgárok lehetőségei kitáguljanak. 


Együttműködési megállapodást kötött a MÖSZ és a MaSzeSz

2016-11-29

A Budapest Water Summit Vízipari Szakkiállítás keretében tartott szakmai megbeszélést Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ), Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövet- sége (TÖOSZ) és Kovács Károly, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) elnöke. A találkozó során megvitatták a települési vízgazdál- kodás kihívásait és egyúttal együttműködési megállapodást aláírására került sor a MÖSZ és a MaSzeSz között. 


Peking, Chengdu és Sanghaj – Egy eseménydús kínai tanulmányút emlékei

2016-11-25

Három nagyváros – Peking, Chengdu és Sanghaj – nevezetességeinek megtekintése szerepelt az EUCOME Group Kínai Turisztikai Hivatal 2016. november 4-14. között megrendezett tanulmányútjának a programjában, amelyen a Magyar Önkormányzatok Szövetsége munkatársa, Sándor Zsuzsanna is részt vett. Az élményekben és tapasztalatokban gazdag 10 napról készült beszámolójával valószínűleg sokaknak meghozza a kedvét arra, hogy akár magánemberként, akár településvezetőként felkeressék a csodák országát.


Lezárult a 2016-os Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok program

2016-11-22

Tizenegy önkormányzat pályázata kapott elismerést 2016. november 17-én, a Belügyminisztériumban megtar- tott ünnepi záró konferencián, ahol kihirdették a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok idei nyerteseit. Ebben az évben a közfoglalkoztatási témakörön túl, két új területen is – A roma nők társadalmi szerepvállalásának jó példái és Az önkormányzatok és a helyi polgárőrség együttműködése témában – pályázhattak az önkormányzatok.


A társadalmi felzárkózás eszközei és lehetőségei – Veszprémben zárult a MÖSZ konzultáció-sorozata

2016-11-15

A „Társadalmi felzárkózás és integ- ráció” című, Veszprémben rendezett szakmai konferenciával zárult a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) Hanns-Seidel Alapítvány által támogatott őszi kistelepülési integrációs konzultáció-sorozata. A rendezvényen a társadalmi felzárkóztatás, a roma integráció, az önfenntartás és a közoktatás témakörében hangzottak el előadá- sok, amelyeket panelbeszélgetés és a megjelent polgármeste- rekkel folytatott konzultáció követett.


A kistelepülési önállóságtól a közfoglalkoztatásig – Mánfán folytatta konzultáció-sorozatát a MÖSZ

2016-11-12

A Baranya megyei Mánfán folytatta a Hanns Seidel Alapítvány által támo- gatott kistelepülési integrációs konzul- táció-sorozatát a Magyar Önkormány- zatok Szövetsége (MÖSZ). A talál- kozón egyebek mellett olyan, a vidék sorsát meghatározó kérdések kerültek terítékre, mint az önkormányzatok érdekérvényesítő képessé- gének növelése, a közfoglalkoztatás társadalmi felzárkóztatásban betöltött szerepe, vagy a kistelepülési polgármesterek fizetése.


Rajt és célvárosokat keresnek a Tour de Hongrie-hoz – Pályázat önkormányzatok részére

2016-10-30

A Tour de Hongrie szervezőbizottsága pályázatot ír ki a 2017. és 2018. évi Tour de Hongrie – Magyar Kerékpáros Körverseny útvonalára, rajt és célvárosok részére. A pályázat keretében olyan települések jelentkezését várják, amelyek a körverseny rendezéséhez szükséges követelményeknek 2017-ben és/vagy 2018-ban egyaránt eleget tudnak tenni. A pályázat beküldésének határideje: 2016. november 10.

 


Konferencia és kerekasztal a hatékony és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakításáról

2016-10-26

A hatékony és szolgáltató önkor- mányzati szemlélet kialakítását célzó Önkormányzati Fejlesztések Figye- lemmel Kísérése II. elnevezésű pro- jekt bemutatása volt a célja annak a rendezvénynek, amelyet 2016. októ- ber 26-án tartottak a Belügymi- nisztériumban „Innovációs Párbeszéd a XXI. századi fenntart- ható település-menedzsmentért” címmel. Az innovációról szóló kerekasztal beszélgetésen a Magyar Önkormányzatok Szövetsé- gét Wittinghoff Tamás, a MÖSZ Polgármesteri Tagozatának elnöke képviselte. 


A közfoglalkoztatás szerepe a kistelepülések életében – Szentkirályon tartott konzultációt a MÖSZ

2016-10-25

A Bács-Kiskun megyei Szentkirályon folytatta a Hanns Seidel Alapítvány által támogatott kistelepülési integ- rációs konzultáció-sorozatát a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A ren- dezvény központi témája a közfog- lalkoztatás vidékfejlesztésben,  foglalkoztatásban és társadalmi integrációban betöltött szerepe volt, de szó esett más olyan, a vidék Magyarországát érintő kérdésekről is, mint a kiste- lepülések jelene és jövője, illetve az önkormányzati érdek- érvényesítés.


Mégis kell hozzájárulást fizetni az állami iskolák működtetéséhez? – Gémesi György az ATV-ben

2016-10-20

Amellett, hogy az iskolák fenntartását, majd működtetését is átvette az állam az önkormányzatoktól, a kormány néhány településre még egy úgyne- vezett szolidaritási hozzájárulást is kivetett, összesen mintegy 23 milliárd forintos nagyságrendben. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormány- zatok Szövetsége (MÖSZ) elnöke 2016. október 20-án, az ATV Reggeli Start című műsorában mondta el a véleményét az általa vezetett várost is érintő rendelkezésről. Vissza a főoldalra