2024. május 26. Fülöp, Evelin napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

SzövetségünkrőlA MÖSZ célja a magyar önkormányzati érdekek képviselete, megjelenítése és védelme 1990-ben történt megalakulásának elhatározása óta. Szövetségünk részt vesz az önkormányzati érdekszövetségek számára biztosított, jogszabály által előírt egyeztetési fórumokon, tagjainkkal és együttműködő partnereinkkel, önkormányzati tisztségviselőkkel partnerségben folytat eszmecseréket az önkormányzatok számára fontos kérdéskörökben. Fontos számunkra a hitelesség és a szakmai pontosság az önkormányzatokat érintő kérdéskörökben a kormányzati döntéshozatali eljárásban adott önkormányzati válaszok, álláspontjaink megfogalmazása, valamint a szakpolitikai területeken rendezett konferenciák, szemináriumok, képzések, eszmecserék során.

 

Szervezetünk

 

Szövetségünk megalakulását 1990. november 18-án határozta el harmincöt alapító önkormányzat (eredetileg Magyar Önkormányzatok és Önkormányzati Képviselők Szövetsége elnevezéssel), amely 1991-ben Magyar Önkormányzatok Szövetsége néven jött létre azzal, hogy a meglévő szövetségek mellett a lehetőségekhez képest, típustól függetlenül próbálja meg összefogni a magyar önkormányzatokat. Ennek szellemében végzi tevékenységeit 26 éve aktív szereplőként működve az önkormányzati érdekek fellépésében, törekedve a többi szövetséggel való együttes fellépésre, amely sajnos csak hézagosan valósul meg az önkormányzati szövetségekben megjelenő mindenkori politikai érdekek miatt. Napjainkban egyedül a MÖSZ tesz meg mindent és dolgozik azért, hogy az önkormányzati értékek és érdekek megmaradjanak.

 

Dr. Gémesi György     Karácsony Gergely     Eszes Béla

 

A MÖSZ elnöke dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere, aki 1991 óta tölti be ezt a tisztséget. Társelnök Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere és Eszes Béla (Jánoshida polgármestere). Az elnökség tagjai: Hatvani Miklós (Isaszeg polgármestere), Márki-Zay Péter (Hódmezővásárhely polgármestere), Nyirati Klára (Baja polgármestere), Péterffy Attila (Pécs polgármestere) és Wittinghoff Tamás (Budaörs polgármestere). A felügyelő bizottság tagjai: Fábri István (Csömör polgármestere), Horváth László (Vácszentlászló polgármestere) és Pintér Lajos (Szada polgármestere).  

 

Szövetségünk ötévente választja tisztségviselőit. A MÖSZ legfőbb testülete a tagönkormányzatok képviselőiből álló, évente tartott küldöttgyűlés. Köztes időszakban elnökségi és bizottsági ülések keretében jelenítik meg véleményüket a tagjaink. Jelentős, több száz taglétszámmal a MÖSZ az egyetlen olyan önkormányzati szövetség hazánkban, amelynek a falvaktól, községektől a városokon át Budapest kerületeiből és a megyei önkormányzat részéről is vannak tagjai, akik fontosnak érzik, hogy szövetségünkben együttműködve alakuljanak ki és váljanak láthatóvá önkormányzati véleményeink és az Európai Unió egyik alapvető értékeként elismert önkormányzatiság védelme jegyében működjünk.

 

Tevékenység, partnerség

 

A MÖSZ hozta létre a kétévente megrendezésre kerülő Magyar Polgármesterek Világtalálkozóját 1996-ban annak érdekében, hogy valamennyi határon túli, valamint az anyaországi magyar polgármester, településvezető számára legyen egy olyan nagyszabású több napos szakmai rendezvény, ahol aktuális, legnagyobb érdeklődésre számot tartó kérdéskörökben tartott tanácskozás, plenáris ülés és szemináriumok keretében biztosított a lehetőség szakmai konzultációkra, tapasztalatcserékre, valamint kapcsolatok kialakítására, továbbfejlesztésére, kulturális programok hozzájárulásával együtt. 

 

A MÖSZ a Millennium évében alapította a Polgármesteri Ezüstlánc Díjat, amelyet évente adományoz egy anyaországi és egy határon túli polgármesternek. A díj a legrangosabb hazai elismerés a kiemelkedő munkát végző polgármesterek számára. 2002 óta pedig Arany Pecsétgyűrűt is adományozzuk a polgármesteri életpálya elismeréseként hazai önkormányzati vezetők részére.

 

A MÖSZ fontosnak tartja, hogy az önkormányzatokat érintő tárgykörökben konferenciák és szemináriumok tartásával, képzésekkel, vidéki helyszíneken eszmecserékkel hosszú-távon hozzájáruljon az ismeretek bővítéséhez, tagjai, a polgármesterek és képviselők hatékonyabb és eredményesebb munkájához. Szövetségünk alapítója a Magyar Polgármester c. elektronikus szakmai folyóiratnak, a kommunikáció e formájával hozzáadott értékként közvetítve, összefoglalva az önkormányzatokkal kapcsolatos információkat, szakpolitikai aktualitásokat, amely mindenki számára nyilvánosan elérhető önállóan a www.magyarpolgarmester.hu, vagy honlapunkon keresztül.

 

Az Európai Unió hangsúlyozza a decentralizáció és szubszidiaritás elvét, a többszintű kormányzás alkalmazását, területi együttműködésekszorgalmazását a helyi önkormányzatok bevonásával, partnerségben dolgozva a célok, tartalmak meghatározásához és végrehajtásához. Ennek szellemében folytatja Szövetségünk tevékenységét mind a hazai partnereinkkel, tagjainkkal együttműködve, mind pedig az EU intézményekkel, kiemelten a Régiók Bizottságával (CoR), amelynek ülésein a CoR tagjaként érvényesítjük az önkormányzati érdekeinket.

 

Nemzetközi partnerségben működik együtt a MÖSZ az Európa Tanács (ET) Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusával (CLRAE), valamint az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsával (CEMR). A Helyi Önkormányzati Charta alapelveit, értékeit is tiszteletben tartva fogalmazzuk meg önkormányzati álláspontjainkat, igényeinket a helyi közigazgatás továbbfejlesztése érdekében. Szövetségünk hatékony és aktív párbeszéddel járult hozzá például a CLRAE Monitoring Bizottsága Delegációjával többek között Budapesten és Gödöllőn folytatott eszmecseréjéhez a helyi és regionális demokrácia magyar helyzetének értékelése kérdéskörében. Mindemellett a már kialakított és jól működő európai országok önkormányzati szövetségeivel és egyéb nem-kormányzati szervezetivel való kapcsolatot törekszünk továbbfejleszteni.

 

Dr. Gémesi György, 
            Elnök 

Letölthető tartalmak: 
- Alapszabály 

- Határozat - 2016-06-25 
- Jegyzőkönyv - 2016-06-25