2024. július 15. Henrik, Roland napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

Összefoglalók, nyilatkozatok


Budaörs és Alsómocsolád kezdeményezésére megalakult a Digitális Jövő Települési Hálózat

Budaörs város és Alsómocsolád község kezdeményezésével 2016. december 7-én megalakult a Digitális Jövő Települési Hálózat azzal a céllal, hogy az élhetőbb település létrehozásának igénye ne csak a jövőkép szintjén jelenjen meg, hanem a településfejlesztési stratégia magas prioritású célja legyen; valamint a települések működési képessége fokozódjon és ezáltal a környezetterhelés mutatói jelentősen javuljanak, a polgárok lehetőségei kitáguljanak.
 - Bővebben...  

Letölthető tartalmak: 
- Alapító dokumentum + Csatlakozási nyilatkozat
 


A társadalmi felzárkózás eszközei és lehetőségei – Veszprémben zárult a MÖSZ konzultáció-sorozata

A „Társadalmi felzárkózás és integráció” című, Veszprémben rendezett szakmai konferenciával zárult a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) Hanns-Seidel Alapítvány által támogatott őszi kistelepülési integrációs konzultáció-sorozata. A rendezvényen a társadalmi felzárkóztatás, a roma integráció, az önfenntartás és a közoktatás témakörében hangzottak el előadások, amelyeket panelbeszélgetés és a megjelent polgármesterekkel folytatott konzultáció követett.
- Bővebben... 

Letölthető tartalmak:
- Pergő Margit előadása
- Pilz Olivér előadása 1.  
- Pilz Olivér előadása 2.  
- A rendezvény összefoglaló videója (Pozsgai Miklós, Pofilm) 


Innovációs törekvések a település-menedzsmentben

A hatékony és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakítását célzó Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II. elnevezésű projekt bemutatása volt a célja annak a rendez- vénynek, amelyet 2016. október 26-án tartottak a Belügymi- nisztériumban „Innovációs Párbeszéd a XXI. századi fenntart- ható település-menedzsmentért” címmel. Az innovációról szóló kerekasztal beszélgetésen a Magyar Önkormányzatok Szövetsé- gét Wittinghoff Tamás, a MÖSZ Polgármesteri Tagozatának elnöke képviselte.
Bővebben... 


Megjelent az ASP csatlakozási konstrukciós pályázat és a kapcsolódó kormányrendelet

Megjelent a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú) módosított felhívás és kihirdetésre került az önkormányzati ASP rendszerről szóló kormányrendelet. A „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat támogatására rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8,50 milliárd forint.
Bővebben... 

A módosított pályázat megtalálható ITT található, dokumentumai alább letölthetők:

Letölthető tartalmak:
- Módosított csatlakozási konstrukció az ASP kiterjesztéséhez 
- Változások jegyzeke 
- ASP a Magyar Közlönyben 
- 2013.évi L. törv. az önkormányzatok információbiztonságáról 


Idén is meghirdetik Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programot

Idén ismét meghirdeti a Példát átadó gyakorlatok pályázatát – a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői Központja együttműködésével. A megvalósításában részt vesz a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Országos Polgárőr Szövetség. Beadási határidő: 2016. szeptember 12.
Letölthető tartalmak:
- Pályázati kiírás 2016
- Pályázati formanyomtatvány 2016 
- Közfoglalkoztatási pályázati adatlap 


Pályázati tájékoztató a Nemzeti Szabadidős- és Sportpark Programról

2016. július 14-ével módosult a Nemzeti Szabadidős - és Sportpark Programmal kapcsolatos pályázati tájékoztató és mellékletei. Kedvezményezettek az önkormányzatok. A Kormány kondi parkot céloz meg elsődlegesen a pályázati kiírásban. Vagyonjogi kérdések köre: idegen ingatlanra nincs építés. Az önkormányzatok számára befejezetlen beruházásként lesz átadva a pályázat nyertesként megvalósuló szabadidő- és sportpark. Egy helyrajzi számon legyen a terület. A pályázatban fontos, hogy részletesen indokolva legyen több oldalban a pályázó részéről, hogyan kívánja hasznosítani a parkot, valamint hogy megteljen a szabadidős és sport park programokkal.
A részletek itt és a letölthető dokumentumokban találhatók.
Letölthető tartalmak:
- 1314/2016 (VI.30.) Kormányhatározat
- Adatlap a programban való részvételhez - 1. melléklet MÓD 2016-07-14  
- Nyilatkozat a részvételre vonatkozó kérelemhez - 2. melléklet MÓD 2016-07-14 
- Tájékoztató a programban való részvételről - MÓD 2016-07-14  
- Sportpark GYIK 2016-07-14 


Benyújtották az oktatási törvényeket módosító csomagot – Állami kézbe kerülhetnek a közoktatási intézmények

Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere 2016. május 17-én benyújtotta az Országgyűléshez az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/10729). A törvényjavaslat értelmében az állam lesz a közoktatási intézmények fenntartója és üzemeltetője is az állam lesz.
Letölthető tartalmak: 
- T10729-es számú törvényjavaslat


Új szabály a 300 négyzetméter alatti épületek egyszerű beje- lentésénél

2016. április 26-án szavazta meg a Parlament az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) újabb módosítását. A jogszabály módosítás a Magyar Közlöny május 5-ai számában került kihirdetésre. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége kezdeményezésével márciusban megvalósult közös szakmai kerekasztal egyeztetést (MÉK, ÉVOSZ, MUT) követően írásban is megfogalmazta javaslatait az Étv. újabb módosításával összefüggésben. Az április 16-án elfogadott Étv. módosítás a szakmai szervezetek álláspontja szerint összességében a tervezés, kivitelezés, és ellenőrzés szakszerűségének kereteit helyreállítja.
Letölthető tartalmak: 
- 2016. évi XXXVI. tv (Étv. módosítás) 
- 1997. LXIII. törvény egységes szerkezetben (Etv.)
- MÖSZ-vélemény (2016 április)
- T/10728 számú törvényjavaslat a településkép védelméről  


Önkormányzati ASP projekt – A MÖSZ megküldte a rend- szerrel kapcsolatos álláspontját a Belügyminisztériumnak

Az Országgyűlés előtt van a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. tv. (Mötv.) módosítására vonatkozó javaslat, amellyel kapcsolatban áprilisban a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) megküldte észrevételeit, álláspontját a Belügyminisztérium részére. Az ASP tekintetében (alkalmazásszolgáltatást nyújtó informatikai rendszer: Application Service Provider) a T/10306 sz. törvényjavaslat az  önkormányzatok számára kötelező részvételt ír elő.
Letölthető tartalmak:
- T/10306 sz. törvényjavaslat
- MÖSZ-vélemény


A MÖSZ érdemi és valós oktatási konzultációt kezdeményez

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) kezdeményezi az államnál az oktatás ügyében a korábban és jelenleg sem fellelhető érdemi és valós konzultációt az érintett szakmai, civil szervezetek, az állam és valamennyi önkormányzati szövetség részvételével – olvasható abban a nyilatkozatban, amelyet Gémesi György, a MÖSZ elnöke és Wittinghoff Tamás, a MÖSZ Polgármesteri Tagozata elnöke adott ki 2016. március 23-án a kezdeményezéssel kapcsolatban.
Letölthető tartalmak:
- MÖSZ nyilatkozat 2016-03-23


Építésügyi kereksztal a MÖSZ, a MÉK, az ÉVOSZ és a MUT közreműködésével

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) kezdeményezésével közös szakmai kerekasztal egyeztetésre került sor a Magyar Építész Kamarával (MÉK); Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével (ÉVOSZ) és a Magyar Urbanisztikai Társasággal (MUT) 2016. március 22-én a Magyar Építész Kamara székházában. A felek megállapodtak a közös párbeszéd folytatásában, a résztvevői kör bővítésében. Egyetértettek továbbá abban, hogy a törvényjavaslathoz (T/9369) folyamatában jelzett álláspontok és módosító javaslatok mellett májusban egy panelbeszélgetéssel megvalósuló konferenciát szervez a MÖSZ, amelynek keretében szélesebb körben vitafórum keretében is lehetőség nyílik a tapasztalatok és javaslatok, közös célok megfogalmazására.
 
-Bővebben... 
 
Letölthető tartalmak: 
-T9369. számú törvényjavaslat

 


A Polgármesteri Tagozat 2016. február 17-i nyilatkozata

A mai napon megalakult a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) Polgármesteri Tagozata, amelynek célja lehetőséget adni a települések vezetőinek arra, hogy az önkormányzatokat érintő különböző kérdésekben nagyobb hangsúllyal fejezhessék ki véleményüket, mert napjainkban a rendszerváltás során kialakult önkormányzati rendszer súlyos válságát éljük. 
- Bővebben...


Összefoglaló a Polgármesteri Tagozat megalakulásáról

2016. február 17-én, a Szövetségünk éves Küldöttgyűlésén a jelen levő küldöttek határozata alapján megalakult a MÖSZ Polgármesteri Tagozata. A Polgármesteri Tagozat a MÖSZ önálló, nyitott szervezeti egysége, amelyhez – testületi döntés nélkül - a polgármester, vagy alpolgármester személyes döntését követően csatlakozhat nem csak MÖSZ tag, hanem bárki, aki a tagozat munkájában részt kíván venni.
- Bővebben...