2024. május 26. Fülöp, Evelin napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

Konferencia és kerekasztal a hatékony és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakításáról

Hír

2016-10-26


A hatékony és szolgáltató önkor- mányzati szemlélet kialakítását célzó Önkormányzati Fejlesztések Figye- lemmel Kísérése II. elnevezésű pro- jekt bemutatása volt a célja annak a rendezvénynek, amelyet 2016. októ- ber 26-án tartottak a Belügymi- nisztériumban „Innovációs Párbeszéd a XXI. századi fenntart- ható település-menedzsmentért” címmel. Az innovációról szóló kerekasztal beszélgetésen a Magyar Önkormányzatok Szövetsé- gét Wittinghoff Tamás, a MÖSZ Polgármesteri Tagozatának elnöke képviselte. A hatékony és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakítását célzó Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II. elnevezésű projekt bemutatása volt a célja annak a rendezvénynek, amelyet 2016. október 26-án tartottak a Belügyminisztériumban „Innovációs Párbeszéd a XXI. századi fenntartható település-menedzsmentért” címmel. Az innovációról szóló kerekasztal beszélgetésen a Magyar Önkormányzatok Szövetségét Wittinghoff Tamás, a MÖSZ Polgármesteri Tagozatának elnöke képviselte.A konferencián az országos önkormányzati érdekszövetségek vezetői is elmondták az innovációval kapcsolatos meglátásaikat

A rendezvény első részében Pogácsás Tibor, a Belügymi- nisztérium (BM) önkormányzati államtitkára köszöntötte az egybegyűlteket, majd Hermán Balázs, a Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésének Koordinációjáért felelős helyettes államtitkárságának főosztályvezetője és Számadó Róza, a BM Önkormányzati Koordinációs Irodájának főosztályvezetője tartottak összefoglaló előadásokat a hatékony és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakulását célzó Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II. (ÖFFK II.) elnevezésű projektről. Makó Csaba professzor, a BM Koordinációs Irodájának munkatársa a finn közigazgatásban lezajlott innovációs folyamatokról beszélt, kiemelve azokat az elemeket, amelyek a magyar közigazgatás átalakítása során is sikeresen alkalmazhatók. Mint elmondta, a változásmenedzsment számára a legnagyobb kihívás a közigazgatás átalakítása, s azon belül is a feladatok és hatáskörök átstrukturálása, illetve a centralizáció és decentralizáció mértékének meghatározása a legnagyobb feladat.

Az előadásokat kerekasztal beszélgetés követte, amelyen az országos önkormányzati érdekszövetségek vezetői mondták el az ÖFFK II. projekttel és önkormányzati innovációval kapcsolatos észrevételeiket.

A Magyar Faluszövetség elnöke, Szabó Gellért szerint az utóbbi időben számos változás történt a kistelepülések körül, de hogy ezek a változások a korábbinál kedvezőbb helyzetet teremtené- nek, azt nem minden esetben lehet elmondani. A kistelepülési polgármesteri hivatalok dolgozói túlterheltek, és egyre kevesebb idejük van magukkal az emberekkel foglalkozni. Kovács Győző, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkor- mányzati Szövetsége (KÖSZ) alelnöke szintén a hivatali dolgozók túlterheltségét, szétaprózódottságát emelte ki, hozzá- téve, hogy bízik az önkormányzati innováció hatékonyságában.

Lipők Sándor, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ) elnöke a jól működő innováció legfontosabb kritériumai közül a jó vezetőt, a megfelelő munkaszervezést, valamint a megfelelő anyagi és műszaki feltételeket tartotta legfontosabbnak. Kerekes Miklós, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) társelnöke a különböző méretű települések közötti humán erőforrásbeli különbségekre hívta fel a figyelmet, mert ez erősen befolyásolja az innováció sikerességét.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) Polgármesteri Tagozatának elnöke, Wittinghoff Tamás szerint nehéz úgy innovatívnak lennie egy önkormányzatnak, ha folyamatosan változnak, csökkennek a feladatai és hatáskörei. A jól működő innovációhoz hosszú távú, kiszámítható, egységes feladatrend- szerre és finanszírozásra, valamint önkormányzati autonómiára van szükség, ezek nélkül hiábavalóak a központi innovációs törekvések, az állampolgárok inkább a szolgáltatások színvonalának romlását fogják érzékelni. A Megyei Önkormány- zatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) részéről felszólaló Naszvadi Balázs szerint az eltérő önkormányzati szinteken annyira különböző problémákat kel megoldani, hogy egységes megoldás nem lehetséges.

Lehel András Tiborné, a BM közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkári kabinetének képviseletében arra hívta fel a figyelmet, hogy a kistelepüléseken már most gondolni kell arra az időre, amikor megszűnik a közfoglalkoztatás, s kidolgozni olyan fenntartható, önellátó gazdálkodási módozatokat, amelyek állami támogatás nélkül is életképesek. Erre egyelőre a szociális gazdaság látszik a legalkalmasabb szervezeti formának, de a BM minden más olyan kezdeményezést is örömmel fogad, amelyekkel erősíteni lehet a vidék népességmegtartó erejét. Dukai Miklós, a BM önkormányzati helyettes államtitkára az ÖFFK projekt folytatásának fontosságát hangsúlyozta és megnyugtatta az egybegyűlteket, hogy a minisztériumban nem tudnak a kétezer fő alatti települések önkormányzatának megszüntetésére irányuló kormányzati törekvésről.                                                                                                                              
A kerekasztal beszélgetést követő moderált workshopok, tematikus műhelybeszélgetések keretében a szociális gazdaság, a klímaváltozás, a térségi együttműködés, valamint a fenntartható településmenedzsment témakörökben mutattak be jó gyakorla- tokat, majd a workshopon résztvevő munkacsoportok vezetői tartottak plenáris ismertetőiket a műhelybeszélgetések eredményeiről.

moszlap.hu


Vissza