2024. május 26. Fülöp, Evelin napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap
möszlap

Javaslatok a polgármesterek illetményének emelése érdekében

2016-05-18

A polgármesterek illetményével kapcsolatban két módosító javaslat került benyújtásra az Országgyűléshez az Mötv. és a 2016-os központi költségvetési törvény módosítására vonat- kozóan. A javaslatok indoklása szerint a kistelepülései pol- gármesterek által elvégzett munka nem tükröződik a jövedelmi viszonyokban, esetenként megtörténhet, hogy a településvezető által irányított közfoglalkoztatott többet keres, mint maga a társadalmi megbízatású polgármester.


Benyújtották az oktatási törvényeket módosító csomagot – Állami kézbe kerülhetnek a közoktatási intézmények

2016-05-18

Az emberi erőforrások minisztere, Balog Zoltán 2016. május 17-én benyújtotta az Országgyűléshez az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/10729). A törvényjavaslat értelmében az állam lesz a közoktatási intézmények fenntartója és üzemeltetője is az állam lesz.


Új szabály a 300 négyzetméter alatti lakóépületek egyszerű bejelentésénél

2016-05-12

2016. április 26-án szavazta meg a Parlament az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) újabb módosítását. A jogszabály módosítás a Magyar Közlöny május 5-ai számában került kihirdetésre. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége kezdeményezésével márciusban megvalósult közös szakmai kerekasztal egyeztetést (MÉK, ÉVOSZ, MUT) követően írásban is megfogalmazta javaslatait az Étv. újabb módosításával összefüggésben. 


Önkormányzati ASP projekt – A MÖSZ megküldte a rendszerrel kapcsolatos álláspontját a Belügyminisztériumnak

2016-05-10

Az Országgyűlés előtt van a Magyarország helyi önkormányza- tairól szóló 2011. évi CXXXIX. tv. (Mötv.) módosítására vonatkozó ja- vaslat, amellyel kapcsolatban áprilisban a Magyar Önkor- mányzatok Szövetsége (MÖSZ) megküldte észrevételeit, állás- pontját a Belügyminisztérium részére. Az ASP tekintetében (alkalmazásszolgáltatást nyújtó informatikai rendszer: Appli- cation Service Provider) a T/10306 sz. törvényjavaslat az  önkormányzatok számára kötelező részvételt ír elő.


A települések nagy része tökéletesen működtette az iskolákat – Gémesi György az ATV-ben

2016-05-06

„A kormányzat azt állítja, hogy azért kell elvenni az önkormányzatoktól az iskolákat, mert ott nincsenek szak- emberek, de ez nem igaz, a települé- sek nagy része tökéletesen működtet- ték az iskolákat, inkább meg kellene köszönni az önkormány- zatoknak az eddigi szolgálatot” – ezt Gémesi György mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A gödöllői polgármester szerint a kréta is, a tábla is állami feladat, szakmai költség, az önkormányzatok takaríthatják a WC-t, a felújításokat intézhetik.


Kompromisszumot kell kötni az oktatás jövője érdekében – Gémesi György a Rádió Orientben

2016-05-06

Májusban folytatódik az a közoktatási konzultációs fórum, amelyet április- ban tartottak a MÖSZ szervezésében, Gödöllőn. Gémesi György a Rádió Orientnek elmondta: azt reméli, hogy közeledni fog a szakmai szervezetek, az önkormányzatok és a kormány álláspontja. Véleménye szerint akkor lehet jó eredményt elérni, ha olyan anyag kerül az asztalra, amely minden érintett számára nemzeti minimumként elfogadható. Ehhez azonban mindenkinek kompromisszumot kell kötnie.


Az önkormányzatok aktuális problémáitól a közfoglalkoztatásig – Kistelepülési integrációs konferenciák négy dunántúli megyében

2016-05-05

A Vas megyei Csákánydoroszlón, a Győr-Moson-Sopron megyei Moson- udvaron, a Zala megyei Zalaszántón és a Somogy megyei Lengyeltótiban folytatódott a Magyar Önkormány- zatok Szövetsége (MÖSZ) Hanns Seidel Alapítvány által támogatott kistelepülési integrációs konferencia-sorozata. A rendezvénye- ken a magyar önkormányzatiság jelenéről és a jövőjét érintő legfontosabb eseményekről, valamint a 2016. évi közfoglalkoz- tatási programról hangzottak el előadások és konzultációk.


Elfogadhatatlan az iskolák teljeskörű államosítása – Országos önkormányzati szövetségek közös nyilatkozata

2016-05-05

Több önkormányzati szövetség is elfogadhatatlannak tartja a kormány tervét, amely szerint teljesen állami kézbe vennék az iskolákat, és azonnali konzultációt kezdeményeznek az oktatás- ért felelős tárca vezetőjével. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) ez ügyben kiadott közös nyilatkozatához csatlakozott a Községek és Kistelepülések Országos Önkor- mányzati Szövetsége is.


Nem bukott meg az önkormányzati fenntartás modellje – Gémesi György a HírTV-ben

2016-05-01

Többe fog kerülni az iskolák teljes államosítása, mint amennyiből a rendszer most működik Gémesi György szerint. A Magyar Önkor- mányzatok Szövetségének elnöke a HírTV Magyarország élőben című műsorában azt mondta: szemben a kormány állításával az önkormányzati fenntartás modellje nem bukott meg. Gémesi György méltatlannak tartja, hogy ma Magyarországon szinte mindenki működtethet iskolát, csak az önkormányzatok nem.


A kormány felszámolja az önkormányzatiságot? – Gémesi György az ATV-ben

2016-04-27

Pintér Sándor belügyminiszter egy törvényjavaslatot terjesztett elő, amely egy olyan informatikai rendszer beve- zetését célozza az önkormányzatok- nál, amelynek segítségével a kormány központi hivatalának rálátása lenne a települések gazdálko- dására. Az önkormányzatok széles körének tiltakozását kiváltó törvényjavaslatról, elfogadásának potenciális következményei- ről, továbbá a hulladékgazdálkodás új rendszeréről mondta el a véleményét Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szö- vetsége elnöke az ATV Start című műsorában.Vissza a főoldalra