2024. június 19. Gyárfás napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

Társadalmi integráció kistelepüléseken: Kisbodak

Hír

2017-04-27


A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) a Hanns-Seidel Alapítvány együttműködésével megvalósuló tavaszi vidéki szakmai workshop sorozata keretében Győr-Moson-Sopron megyében, Kisbodakon került sor április 12-én a társadalmi felzárkózás, a közfoglalkoztatási program jelenének és jövőjének megvitatására, valamint az önkormányzati ASP2 feladatokkal kapcsolatos párbeszédre.A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) a Hanns-Seidel Alapítvány együttműködésével megvalósuló tavaszi vidéki szakmai workshop sorozata keretében Győr-Moson-Sopron megyében, Kisbodakon került sor április 12-én a társadalmi felzárkózás, a közfoglalkoztatási program jelenének és jövőjének megvitatására, valamint az önkormányzati ASP2 feladatokkal kapcsolatos párbeszédre.


Dr. Gémesi György, MÖSZ elnök bevezetőjében átfogóan mutatta be a Szövetség munkáját és beszélt az önkormányzati érdekérvényesítés tapasztalatairól.
 

A házigazda Timár Gábor, Kisbodak polgármestere a település életét, a község jellemzőit ismertette a résztvevőkkel /SWOT analízis – egy kicsit másképp/, amelyre a természet-közeliség, a teljes közművesítettség és teljes foglalkoztatottság a jellemző, rendezett lakókörnyezettel és társadalmi összefogással. Ami a gyengeségeket illeti, elmondása szerint kevés a vállalkozás, és ezáltal alacsony az adóerő-képesség; a teljes foglalkoztatottság pedig munkaerőhiányt eredményezett. Emellett a nehéz megközelíthetőség, a települések közötti rossz belső utak folyamatos kihívást jelentenek. Mottójuk: a fiatalítás és partnerség. Kisbodak bemutatása 1 percben összefoglalva: http://kisbodak.infoline.hu/kisbodak-1-percben/

A társadalmi integrációhoz kapocsként mutatkozó közfoglalkoztatás kérdéskörében Lőrinc Leó, a Belügyminisztérium (BM) Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság főtanácsadója előadásában a mai magyar munkaerőpiacot vázolta, valamint ismertette a közfoglalkoztatás helyzetét: a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó új kihívások; 2017. évi főbb célok és a kormányhatározat alapján milyen módon alakul a közfoglalkoztatás jövője.
 

A munkaerő-piaci helyzetkép tekintetében Győr-Moson-Sopron megyében jól működik a gazdaság, de vannak olyan térségek, ahol nincsenek vállalkozások; munkaerőhiány van betanított és szakmunkásokból minden területen. Magyarországon strukturális munkanélküliség van, ami azt jelenti, hogy a foglalkoztathatóságot fejleszteni kell szakképesítéssel és különböző munkaerő piaci szolgáltatásokkal. A rendelkezésre álló munkaerő területileg sem ott helyezkedik el, mint ahogy az elvárható lenne. Kevés a szakmunkás és a betanított munkára sem tudnak megfelelő embereket alkalmazni a vállalkozások. A munkaerő struktúráját befolyásoló tényezők: munkavállalási hajlandóság, a rossz egészségügyi állapot, az alacsony mobilitás és az utazási nehézségek. 2017-ben továbbra is cél lesz az önkormányzat hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás folyamatos folytatása; folynak az országos közfoglalkoztatási programok és folytatódni fognak az értékteremtő járási startmunka mintaprogramok és a rá épülő programok.

A 2017. évi főbb célok között szerepelnek a szociális jellegű programok: a belvízelvezetés, a mezőgazdasági utak, a közúthálózat karbantartása, az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása. Folytatódni fognak az ún. speciális közfoglalkoztatási programok (mentális, szociális, vagy egészségügyi problémák miatt nehezen foglalkoztathatók bevonása), ezek döntően napi 6 órás munkaprogramok; országos szinten ez 300 fővel fog indulni 2017. április – augusztus között, a munkára való felkészítést szolgálják: szociális, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatásokat is kapnak.
 

A közfoglalkoztatási támogatások forrást illetően 2011-2016. év között növekedő tendencia mutatkozott, a 2017. évben a Nemzeti Foglalkoztatási alap start munkaprogram előirányzatának mértéke 325 Mrd Ft, amiből -40 Mrd Ft az NGM-hez kerül. Bemutatásra került továbbá az egyes munkaerő-piaci intézkedésekről szóló 1139/2017. (III.20.) Korm. határozat intézkedései, amelynek lényege a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerő-piaci elhelyezkedésének ösztönzése; a szociális szövetkezetek működésének támogatása. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 25 év alatti személyek számára az Ifjúsági Garancia Program nyújt lehetőséget a foglalkoztatásra; és csak különösen indokolt esetben kerülhetnek bevonásra a közfoglalkoztatásba; az önállóan elhelyezkedésre alkalmas álláskeresők közfoglalkoztatásba nem vonhatók be és 2018. január 1-jétől visszamenőlegesen 3 éven belül csak egy évig lehet közfoglalkoztatott, kivéve, ha az álláskereső nem tud a nyílt munkaerő piacon elhelyezkedni. A cél, hogy 2020 végéig a közfoglalkoztatottak átlagos maximális létszáma 150.000 főre csökkenjen.

 

Dr. Kónya László, a Belügyminisztérium részéről előadásában ismertette az önkormányzati ASP-ét, amelynek célja, hogy az önkormányzatok felhasználóbarát rendszert kapjanak. A korábbi informatikai fejlesztések tekintetében az e-közigazgatási megoldások jellemzően a saját honlap létrehozásában merültek ki, szigetszerű megoldások jöttek létre. Az önkormányzati ASP2 tekintetében kiemelésre kerültek a főbb célok, pl. az e-közigazgatási szolgáltatások fejlesztése; a szakrendszerek bővítése és továbbfejlesztése; adattárház megvalósítása és a kapcsolódó hálózta és infrastruktúra bővítése (NTG). Bemutatásra kerültek továbbá a csatlakozási határidők és módok, az oktatások, képzések menete, a csatlakozási feladatrendszerek és az ASP 2 projekt első ütemének eddigi tapasztalatai.

A Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága részéről Horváth Endre igazgató az ASP rendszer bevezetésének gyakorlati tapasztalatairól tartott átfogó előadást. A szolgáltatást illetően egy nagy adatfelméréssel kezdtek az önkormányzatok egyedi adataira vonatkozóan. Az előadó kiemelte az oktatás szerepét, a Kincstár működési feladatait, az e-learning, az 5 perc ASP tananyagokat és arra bíztatja továbbra is az önkormányzatokat és érintett kollégáit, hogy használják, tanulmányozzák rendszeresen az oktatás, képzés mellett a rendelkezésre álló segítségnyújtó anyagokat. Fontos a hibabejelentő rendszer használata. Az előadás részletes háttéranyaga mellékletben letölthető.
 

Makádi Orsolya, az S-Tér Kft. értékesítési igazgatója a települések számára közösségteremtő lehetőségként ajánlotta figyelembe és mutatott be általuk készített játszótereket, amelyeket minden esetben a helyi igények, kérések alapján valósítanak meg, a kreativitás és eszköztár pedig határtalan.
 

Letölthető:

MÁK előadás háttéranyaga

BM közfoglalkoztatás háttéranyaga

1139/2017. (III.20.) Korm. határozat


Vissza