2024. május 26. Fülöp, Evelin napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)

Hír

2017-03-08


A konstrukció az EFOP 1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukciójának beavatkozásait egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával, illetve Csillag szolgáltatóház és Csillag szolgáltató pont biztosításával. A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához, és nem járulhatnak hozzá a szegregációhoz, az elszigetelődéshez és a kirekesztődéshez. A lakásberuházásnak a lakhatási körülmények javításával, illetve a komfortfokozat- és az energiaellátáshoz való hozzáférés javításával, lépcsőzetes mobilizációval kell biztosítania az említett marginalizált közösség térbeli és társadalmi integrációját a többségi társadalomba. Hasonlóan a 2017-2013-as időszakban alkalmazott beavatkozási logikához, e Felhívás keretében zajló projektek támogatásának célja a deszegregációs folyamatok elindítása, megerősítése, új szociális bérlakások kialakításával és a lakhatási mobilizáció támogatásával. A szociális bérlakások létrehozására és felújítására irányuló beruházásra elsősorban olyan helyszínen kerülhet sor, amely integrált környezetben található, vagy ahol biztosítható a szegregált lakókörnyezet kapcsolódása a befogadó település integrált lakókörnyezetéhez.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 2-ától 2019. május 2-áig van lehetőség.


Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszok kerültek meghatározásra:

2017. május 2. - 2017. május 31.

2017. június 7. – 2017. július 31.

2017. augusztus 7. – 2017. szeptember 29.

2017. október 6. – 2017. december 29. 24

2018. január 5. – 2018. május 31.

2018. június 7. – 2018. november 29.

2018. december 6. – 2019. május 2.


Részletek:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-a-szegreglt-lethelyzetek-felszmolsa-komplex-programokkal-erfa-cm-felhvs
 

Pályázat letölthető:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-241-szegreglt-lethelyzetek-felszmolsa-komplex-programokkal-erfa


Vissza