2024. június 19. Gyárfás napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

Számvetés és helyzetértékelés a MÖSZ konferenciával egybekötött közgyűlésén

Hír

2012-09-28


Az önkormányzati és közigazgatási reform jelenleg folyó lépései, az önkormányzati érdekérvényesítés helyzete és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elmúlt évi tevékenységének értékelése voltak a fő témái a MÖSZ konferenciával egybekötött közgyűlésének, amit szeptember 28-án rendeztek Gödöllőn, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára, Virág Rudolf részvételével. Az önkormányzati és közigazgatási reform jelenleg folyó lépései, az önkormányzati érdekérvényesítés helyzete és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elmúlt évi tevékenységének értékelése voltak a fő témái a MÖSZ konferenciával egybekötött közgyűlésének, amit szeptember 28-án rendeztek Gödöllőn, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára, Virág Rudolf részvételével. 

„Az önkormányzatok súlytalanná válása és az érdekérvényesítés gyengülése miatt lassan ismét egypólusúvá kezd válni az 1990-ben létrejött kétpólusú rendszer” – kezdte a MÖSZ elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolóját Dr. Gémesi György, a szövetség elnöke. Mint kifejtette, a korm
ányzat és az önkormányzati szövetségek közötti egyeztetésre ma az Önkormányzatok Nemzeti Egyeztető Tanácsa (ÖNET) biztosítja a legmagasabb szintű fórumot. Az ÖNET keretében azonban jórészt nem egyeztetés, hanem egyoldalú tájékoztatás folyik, az esetleges reakciókra nincs fogadókészség, a kialakított vélemény befogadására általában nincs visszajelzés. Úgy tűnik, a kormányzat nem tekinti érdemi partnernek az önkormányzati szférát. A jogszabályalkotás, a döntéshozatal centralizált, alig érvényesül a szubszidiaritás elve.

Az önkormányzati érdekérvényesítést tovább gyengíti, hogy szövetségek korábban tapasztalt szoros együttműködése azonban lazult, a politikai törésvonal jól érzékelhető, az önkormányzati érdekek háttérbe szorultak a politikai, kormányzati érdekekkel szemben. A szövetségek együttes fellépése még olyan ünnepélyes alkalommal sem vált lehetségessé, mint az önkormányzatok napjának közös megünneplése.

Az elmúlt időszakban számos új, az önkormányzatokat érintő törvény született, várhatóan átalakul az önkormányzatok finanszírozási rendszere, de a tényleges kondíciók nem ismertek, a folyamatosan változó koncepció miatt példátlanul nagy a bizonytalanság az önkormányzatok jövő évi működtetését illetően. A finanszírozás mellett jelenleg a legnagyobb bizonytalanság a járási hivatalok kialakítása körül érzékelhető, az átkerülő feladatok még mindig változnak, kérdéses a munkavállalók átvétele és a helyszín. A kistelepülések jövője a hivatalok megszűnése, az iskolák államosítása, a finanszírozási bizonytalanságok és a már említett önkormányzati alapjog megszüntetése miatt bizonytalanná vált, de a vidékfejlesztési stratégia az önellátás elősegítése, a közmunka program bizonyos körülmények között adhat okot némi bizakodásra.

A MÖSZ elmúlt évének kiemelkedő rendezvénye a Magyar Polgármesterek IX. Világtalálkozója volt, amelyen számos önkormányzatot érintő kérdésről kaptak tájékoztatást a résztvevő polgármesterek. A világtalálkozó mellett a szövetség számos konferenciát is szervezett, többek között a közoktatásról, a parlagfű-mentesítésről, a településüzemeltetésről, a mindennapos testnevelésről, a többszintű kormányzásról, a felelős állattartásról, illetve az önkormányzatok szerepéről a vidékstratégia megvalósításában.  A szövetség szakértői részt vettek egyéb rendezvényeken, konferenciákon is, ismertetve a MOSZ álláspontját a Nemzeti Energiastratégiával, a Nemzeti Vidékstratégiával, a Darányi tervvel és a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégiájával, s számos jogszabálytervezettel kapcsolatos vitában.

Az elmúlt időszakban a MOSZ elnöke és munkatársa az ország valamennyi megyéjében tett látogatást, amelynek keretében, a részközgyűléseken mintegy 1500 polgármesterrel volt lehetőség a találkozásra. A tapasztaltak beépítésre kerültek a különböző témákban kialakított véleményekbe.

A MÖSZ nemzetközi kapcsolatai erősödtek, nagyon jó kapcsolatot ápol a Hanns Seidel és a Konrád Adenauer Alapítvánnyal, s több közös rendezvénye volt a Francia-Magyar Együttműködési Társasággal és a holland VNG-vel. A szövetség részt vesz a Régiók Bizottsága, valamint az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának munkájában is.

„A MÖSZ vezetői minden lehetőséget megragadnak a szövetség álláspontjának bemutatására, amit számos rádiós és televíziós szereplés bizonyít. Ahhoz pedig, hogy az önkormányzatok vezetői első kézből tájékozódjanak az önkormányzatokat, illetve a szövetség tevékenységét érintő kérdésekben, nagy súlyt fektetünk a Magyar Polgármester elektronikus szakfolyóirat fenntartására, s a MÖSZ honlapja (www.moszlap.hu) is megújult formában, frissített tartalommal várja a mai naptól az érdeklődőket” – zárta elnöki beszámolóját Gémesi György, amit a megújult honlap bemutatása, illetve Boldog István pénzügyi beszámolója követett, a szövetség elmúlt évi gazdálkodásáról.

Virág Rudolf, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára a területi államigazgatás átalakításának lépéseiről tájékoztatta a hallgatóságot, különös tekintettel a Magyary-program megfogalmazása és a megyei kormányhivatalok 2011. január elsejével történt felállítása óta eltelt időszakra. 

A helyettes államtitkár külön kitért a megyék 2012-es konszolidációra, ami adósságrendezés mellett 705 megyei intézmény államosítását jelentette. Ez az intézményrendszer-átalakítás elsősorban az Emberi Erőforrások Minisztériuma hatáskörébe tartozó intézményeket érinti. A közoktatási intézmények fenntartására létrehozták a Klebelsberg Intézményfenntartó központot, a múzeumok, könyvtárak és a közművelődési intézmények általában települési önkormányzati fenntartásba kerülnek, míg a levéltárak szeptember 30-tól beleolvadnak a Magyar Országos Levéltárba.    

Virág Rudolf a járások, illetve a járási hivatalok létrehozásának célját ismertetve elmondta: a legfontosabb szempont az önkormányzati és államigazgatási feladatok szétválasztása volt. A jelenlegi álláspont szerint a feladatok 35-40 százaléka kerül át a járási hivatalokhoz, az ezek elvégzéséhez szükséges munkaerővel és eszközrendszerrel egyetemben. A munkatársakat a település lélekszáma alapján meghatározott létszámban kell a járási hivatal rendelkezésére bocsátani az érintetett önkormányzatoknak, míg a szükséges ingatlanok és ingóságok esetében a használati jogot kell biztosítani a járási hivatalok számára.

A helyettes államtitkár előadása után Bárány Attila, a Robert Bosch Kft. disztribúciós értékesítési vezetője mutatta be cégének szerteágazó tevékenységét, külön kiemelve a beléptető-, behatolást gátló-, vészjelző- és videó megfigyelő rendszereket forgalmazó biztonságtechnikai disztribúciót, majd Haidekker Dániel, a Dalkia Energia Zrt. regionális kereskedelmi vezetője beszélt az energetikai költségek csökkentésének, racionalizálásának lehetőségeiről, a Dalkia és a nagykanizsai önkormányzati intézmények együttműködésének keretében megvalósult fejlesztésekkel illusztrálva mondandóját.

„A MÖSZ a továbbiakban is a megkezdett utat folytatja – mondta zárszavában Gémesi György. „Következő konferenciánk, október 17-én, Gödöllőn, a helyi és regionális sajtó szerepéről szól majd, amit három, mindennapos testnevelés témájú konferencia követ. Jövő tavaszra egy hatállomásos, vidékfejlesztéssel foglalkozó konferencia-sorozatot tervezünk, és természetesen nem hagyjuk abba a megyejárásokat sem.”

Forrás: Magyar Polgármester   


Vissza