2023. december 11. Árpád napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

"MÖSZ Társadalmi integráció a kistelepüléseken" őszi konferencia sorozat

Hír

2017-10-19


Dr. Gémesi György elnök

megnyitotta a rendezvényt, az eddigi helyszíneken megszokott program szerint beszélt a MÖSZ hármas funkciójáról, az érdekvédelem- konferenciák szervezése-és a nemzetközi képviselet területén végzett tevékenységéről. Bevezetője végén szólt a szövetség legnagyobb és legrangosabb rendezvényéről, a Magyar Polgármesterek Világtalálkozójáról, amely 2018. március 21-22-én XII. alkalommal kerül majd megrendezésre.

 

 Dr. Gémesi György elnök

megnyitotta a rendezvényt, az eddigi helyszíneken megszokott program szerint beszélt a MÖSZ hármas funkciójáról, az érdekvédelem- konferenciák szervezése-és a nemzetközi képviselet területén végzett tevékenységéről. Bevezetője végén szólt a szövetség legnagyobb és legrangosabb rendezvényéről, a Magyar Polgármesterek Világtalálkozójáról, amely 2018. március 21-22-én XII. alkalommal kerül majd megrendezésre.   

 

A házigazda Tóth József polgármester

előadásában ismertette a település helyzetét. Tiszanána az ország egyik hátrányos, elmaradott és támogatott kistérségében fekszik. A faluban magas a munkanélküliség, a tavalyi esztendőben 365 fő volt a közfoglalkoztatott, ez a szám önmagában elmondja a település szociális helyzetét.

Tiszanánán 1300-1400  fő az aktív korúak száma , volt olyan időszak a település életében,amikor 50%-os volt a munkanélküliség!

Ma a járási munkanélküliségi ráta 18%, Tiszanánán 35%, ugyanez a szám.

 

Polgármester úr pozitívumként említette meg, hogy ebben az évben 100 fő kikerült az elsődleges munkaerőpiacra, ami nem rossz arány. Ugyanakkor a foglalkoztatást helyettesítő támogatás mindig magas a településen.

Ma 1000 fő képzetlen női munkaerő problémájával kell szembenéznie a térségnek.  

 

A faluban gyakorlatilag nincs munkalehetőség, még a közelben,bejárható távolságra sem. Rosszak az útviszonyok, az infrastruktúra fejletlensége miatt nem tudnak távolabb sem munkát vállalni az emberek, illetve a beruházók is elkerülik a települést. A Hevesi járás az egyik leghátrányosabb térség, ahová sokkal több  pénzt kellene juttatni, különben minden marad a " régiben" , ahogyan már hosszú ideje nem változott semmi , az uniós forrásokból nem jutott a településnek, az ígéretek ellenére sem.

 

Lőrincz Leó a Belügyminisztérium főtanácsadója

ezen a helyszínen is tájékoztatást adott a jelenlegi foglalkoztatási problémákról, a 2017. évi főbb munkaerőpiaci programokról és a 2018. évi várható változásokról.

 

A közfoglalkoztatás célja, a helyi munkahelyteremtést, hogy a település önfenntartását segítse elő, továbbá, hogy a meglévő munkaerő képzettségi szintjét emeljék.

A strukturális munkanélküliség kapcsán felmerülő nehézségeknél kiemelte, az alacsony iskolázottsági szintet, a munkavállalási hajlandóság hiányát, az egészségügyi,mentális problémákat, az utazási nehézségeket,amelyek mindegyike jellemző a térségre.

 

A Kormány 1139/ 2017 (III.20) határozat intézkedési alapján 150 000 főre csökken a közfoglalkoztatotti létszám, de csökken az erre szánt támogatás összege is. Ebben az évben 285 md forint volt erre a célra előirányozva.

 

2018-ban is a fő célkitűzés marad, hogy az elsődleges munkaerő piacra kikerüljenek a közfoglalkoztatottak, a szociális szövetkezetek megalakítása pedig - önkormányzati tagsággal-, kiemelt fontosságú lesz.

Továbbá a 25 év alatti pályakezdő fiatalok csak különösen indokolt esetben foglalkoztathatóak közfoglalkoztatás keretében, számukra az Ifjúsági Garancia Program nyújt majd lehetőséget a foglalkoztatásra.

 

Zay Ferenc a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatója

beszélt az önkormányzati ASP rendszer bevezetésének gyakorlati tapasztalatairól.A korábbi vidéki helyszíneken elhangzottaknak megfelelően a bevezetés háromlépcsős fázisait ismertette, annak nehézségeivel. 2019-ben kapcsolódnak a rendszerhez az " interfészesek",2020-ban pedig a főváros következik.

 

Az Államkincstár képviselője elismerte, hogy talán túl gyors tempóban történt a rendszerre az átállás,vannak számviteli problémák, továbbá az Államkincstár bírságolási gyakorlata komoly problémát és terhet jelent az érintett önkormányzatoknak.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az egységes adattár létrejötte nélkülözhetetlen ezen a területen.

A különböző modulok bevezetésre történő felkészítéshez, oktatáshoz, kérte a MÖSZ elnökének segítségét, akár előadóként, hogy a gyakorlati kérdések, visszásságok feltárásához, a jó megoldások kidolgozásához szívesen vennék a helyi szakemberek , polgármesterek segítségét íly módon is.

 

Az előadásokat követő kérdésekből, hozzászólásokból egyértelműen kiderült, hogy mind a közfoglalkoztatás továbbfejlesztésének kidolgozásához, mind az ASP rendszer további önkormányzatoknál történő bevezetéséhez  nélkülözhetetlen a helyi tapasztalatok, ismeretek figyelembe vétele.

 

Tóth József polgármester úr zárszavában keserűen szólt arról, hogy 1990-óta óriási mértékben nőtt a bürokrácia, a papírok országa lettünk. Számtalan ellenőrzés,a köztisztviselők túlterheltsége és a bérhelyzet tovább nehezíti  a helyi önkormányzatok sorsát.

 

Következő, egyben utolsó idei vidéki helyszínünk 2018. október 25-én Nyírbátorban lesz, ahová várjuk a megye polgármestereit.

 


Vissza