2024. május 26. Fülöp, Evelin napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

Milyen jövő vár a kétezer fő alatti településekre? – Szakmai konferencia Gödöllőn

Hír

2016-09-28


„A kétezer fő alatti települések jövője (?)” címmel rendezett szakmai konfe- renciát a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) a Hanns-Seidel Alapítvány együttműködésével az Önkormányzatok Napja alkalmából Gödöllőn. A rendezvényen a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) szakemberei mellett a Magyar Faluszövetség elnöke tartott előadást a magyarországi települések több mint kétharmadának jövőjét érintő kérdéskörben.„A kétezer fő alatti települések jövője (?)” címmel rendezett szak- mai konferenciát a Magyar Önkor- mányzatok Szövetsége (MÖSZ) a Hanns-Seidel Alapítvány együttműködésével az Önkormány- zatok Napja alkalmából Gödöllőn. A rendezvényen a Bel- ügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) szakemberei mellett a Magyar Faluszövetség elnöke tartott előadást a magyarországi települések több mint kétharmadának jövőjét érintő kérdéskörben.Tóth Ferenc (BM), Gémesi György és Wittinghoff Tamás (MÖSZ), Véghelyi Balázs (EMMI), valamint Szabó Gellért (Magyar Faluszövetség) a gödöllői konferencián

Az ünnepi konferencián Gémesi György MÖSZ elnök köszöntötte az egybegyűlteket, majd Tóth Ferenc, a Belügyminisztérium Önkormányzati és Módszertani Főosztályának főosztályvezető-helyettese tartott előadást a kistelepülések helyzetének változásáról az önkormányzatiság kialakulásától napjainkig. Mint elmondta, az első önkormányzati törvény óta folyamatos átalakuláson ment keresztül a települések feladat-finanszírozási rendszere, amelynek meg kellett teremtenie az egyensúlyt a szétaprózott településszerkezet és a méretgazdaságos működtetés között. Ennek érdekében több olyan, a települések együttműködését célzó jogszabály is született, mint az 1997-es társulási, vagy a 2004-es többcélú kistérségi társulásokról szóló törvény, de a 2010-es önkormányzati, közigazgatási reformnak is hatékonyabb működés előmozdítása volt a célja. Jelenleg a mostani rendszer fenntarthatóvá tétele érdekében folytatnak az erőfeszítéseket.

Véghelyi Balázs, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felzárkóztatásáért Felelős Főosztályának szakértője a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási kihívásairól és lehetőségeiről beszélt, különös tekintettel a falvakban és kistelepüléseken elvégzendő feladatokra. Előadásában számos programot, pályázati lehetőséget ajánlott a polgármesterek figyelmébe, amelyeknek segítségével javítani tudnak a településükön élő rászorulók életkörülményein.

A magyarországi községek és nagyközségek több mint kétharmada kétezer fő alatti, ezeken a településeken élő emberek gondozzák az ország földterületének közel felét – mutatott rá előadásában Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke, Szentkirály polgármestere a kistelepülések fontosságát érzékeltetve. Szabó Gellért szerint a kistelepülések mostohagyerekek, balekok és a reménység letéteményesei egyszerre. Mostohagyerekek, mert úgy érzik, mintha az ország vezetésének nem lenne igazán szüksége rájuk (ami a nekik jutó fejlesztési források mértékében is megmutatkozik), balekok, mert lakóik sokkal nagyobb arányban szavaztak a jelenlegi kormánypárt jelöltjeire, mit a fővárosiak, vagy a megyei jogú városokban élők, mégsem veszik figyelembe érdekeiket, de mindezzel együtt ők az emberség, a kultúra, a demokrácia és a természeti értékek megmaradásának reménységei is.

Az előadásokat követően a polgármesteri hozzászólások következtek, majd Wittinghoff Tamás, a MÖSZ Polgármesteri Tagozatának elnöke foglalta össze a konferencián elhangzottakat. Kiemelte, hogy a települések közötti együttműködésnek csak az önkéntesség és az autonómia messzemenő figyelembe vételével szabad megvalósulnia.

A rendezvénnyel egyben a MÖSZ őszi kistelepülési integrációs konferencia-sorozata is kezdetét vette.

moszlap.hu
 

  

   
  

   
 
 


Vissza