2024. április 24. György napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

Megújult elnökséggel folytatja a MÖSZ – Tisztújító közgyűlést tartott a szövetség Gödöllőn

Hír

2015-02-20


Ismét Gémesi Györgyöt, Gödöllő polgármesterét választotta elnökének az önkormányzati választások utáni első tisztújító küldöttgyűlésén a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ). A Gödöllőn megrendezett küldöttgyűlésen Gémesi György elnök beszámolt a szövetség elmúlt négy év során végzett munkájáról, majd a megyei küldöttek megválasztották a következő ötéves ciklusra a MÖSZ elnökségét és felügyelő bizottságának tagjait. Ismét Gémesi Györgyöt, Gödöllő polgármesterét választotta elnökének az önkormányzati választások utáni első tisztújító küldöttgyűlésén a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ). A Gödöllőn megrendezett küldöttgyűlésen Gémesi György elnök beszámolt a szövetség elmúlt négy év során végzett munkájáról, majd a megyei küldöttek megválasztották a következő ötéves ciklusra a MÖSZ elnökségét és felügyelő bizottságának tagjait.A Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnökségének és felügyelő bizottságánek tagjai

„A Magyar Önkormányzatok Szövetsége az elmúlt négy év során is igyekezett mindent megtenni az önkormányzatok érdekeinek érvényesítéséért, autonómiájuk és működőképességük megőrzéséért” – kezdte elnöki beszámolóját Gémesi György, majd az önkormányzati szektor, illetve az érdekegyeztetés általános helyzetéről, problémáiról, illetve a szövetség hazai és nemzetközi tevékenységéről számolt be az egybegyűlteknek.

Az önkormányzati szektor jelenlegi problémái közül Gémesi György a még nem kellően finomra hangolt feladatfinanszírozásból, illetve az oktatási intézmények fenntartásának és üzemeltetésének különválasztásából fakadó, településekre nehezedő terheket emelte ki. A fenntarthatóságot veszélyeztető folyamatnak nevezte az adóbevételek felélését, szociális célokra történő felhasználását, és így sem a fejlesztésekre, sem a fenntartási, pótlási folyamatra nem jut forrás, aminek következtében a már elért eredmények is veszélybe kerülnek. Kiemelte továbbá, hogy a polgármesterek, különösen a kistelepülések vezetői státuszát jelentősen gyengíti a méltatlanul alacsonyra csökkentett bér és valószínűleg ez az oka annak is, hogy egyes településeken senki sem indult polgármesterjelöltként.

Sajnálatos az is – folytatta az elnök –, hogy az elmúlt években meggyengült az önkormányzati érdekérvényesítő képesség, mivel a polgármesterek már nem vehetnek részt az Országgyűlés munkájában, a kormányzat és az önkormányzati szövetségek közötti egyeztetés céljára létrehozott Önkormányzatok Nemzeti Egyeztető Tanácsa (ÖNET) ülésein pedig érdemi egyeztetés helyett csupán tájékoztatást kapnak az önkormányzati oldal képviselői. A MÖSZ mindennek ellenére folyamatosan részt vett és vesz a különböző kormányzati és más szervezetekkel való egyeztetésben.


Gémesi György elmondta, a MÖSZ az elmúlt négy év során is alapfeladatának tekintette az önkormányzati szakpolitikai konferenciák, szemináriumok rendezését, lehetőséget adva az aktuális kérdéskörök szélesebb körben történő megvitatására. A rendezvények közül kiemelte az önkormányzatok finanszírozásáról, az önkormányzati médiakommunikációról, a V4 országok önkormányzatainak együttműködéséről, a közfoglalkoztatásról, településüzemeltetésről és a települések önfenntartó képessége fokozásának lehetőségeiről rendezett konferenciákat, a vidékfejlesztési konzultáció-sorozatokat, valamint a Magyar Polgármesterek Világtalálkozóit.

Aktív volt a MÖSZ nemzetközi tevékenysége is – ismertette az elnök –, hiszen a szövetség partnerségben működik együtt az Európa Tanács (ET) Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusával (CLRAE), az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsával (CEMR) és tagja az Európai Unió Régiók Bizottságának (CoR) is. A szövetség a CoR együttműködésével nemzetközi konferenciát tartott többek között a többszintű kormányzás európai kultúrájának tapasztalatairól, illetve a menekültek és a migráció európai társadalomra gyakorolt hatásáról. A 2014-ben megrendezett Magyar Polgármesterek X. jubileumi Világtalálkozója keretében pedig a V4 önkormányzatok szövetségei és testvérvárosai találkozójára került sor Gödöllőn, ahol a jövőre vonatkozóan szorosabb V4 együttműködésről döntöttek, például uniós és V4 projektekben dolgozik együtt a MÖSZ V4 önkormányzatokkal és szövetségekkel.

Az elnöki beszámolót követően a küldöttek elfogadták a szövetség alapszabályának módosítását, a pénzügyi beszámolót, majd megválasztották a szövetség elnökségének és felügyelő bizottságának tagjait. A megjelentek egyhangú szavazással ismét Gémesi Györgyöt választották a szövetség elnökének, a két társelnök Ribányi József, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke és Eszes Béla, Jánoshida polgármestere lett. A megújított elnökség tagjai: Ambrus Gyöngyi Kistokaj, Babák Mihály Szarvas, Hatvani Miklós Isaszeg és Olajos Mihály Szentpéterszeg polgármestere. A felügyelő bizottság elnöke Boldog István, a Fidesz országgyűlési képviselője, tagjai Tilhof István Mátyásdomb és Halász Gábor Kiskutas polgármestere lettek.

möszlap.hu 

 


Vissza