2024. május 26. Fülöp, Evelin napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

Magyar Önkormányzatok Napja

Hír

2020-09-30


2010-ben a Magyar Országgyűlés szeptember 30-át a Magyar Önkormányzatok Napjának nyilvánította. Azóta minden esztendőben a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) ünnepi konferencia megtartásával emlékezik meg a demokratikus jogállam kiépülésének e meghatározó, jeles napjáról. Az idei, 30. évfordulónak a Gödöllői Királyi Kastély lovardája adott otthont.2010-ben a Magyar Országgyűlés szeptember 30-át a Magyar Önkormányzatok Napjának nyilvánította. Azóta minden esztendőben a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) ünnepi konferencia megtartásával emlékezik meg a demokratikus jogállam kiépülésének e meghatározó, jeles napjáról. Az idei, 30. évfordulónak a Gödöllői Királyi Kastély lovardája adott otthont.


A rendezvényen elsőként dr. Gémesi György, a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere mondott köszöntőt, majd Johannes Konrad Haindl, a Németországi Szövetségi Köztársaság nagykövete mondta el ünnepi gondolatait, melyben leszögezte: az önkormányzatok a demokrácia alapjai, melyek meghatározzák mindennapi életünket.


Ezt követően videóüzenetben üdvözölte a konferenciát Apostolos Tzitzikostas, a Régiók Bizottságának elnöke, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a világjárvány következtében felértékelődött az önkormányzatok szerepe.


A jubileumi rendezvényre meghívást kaptak az 1990-től megválasztott belügyminiszterek és önkormányzati miniszterek is; közülük dr. Lampert Mónika és dr. Gyenesei István egykori önkormányzati miniszterek vettek részt a tanácskozáson. Mivel a Magyar Önkormányzatok Napjának eddigi leglátványosabb megünneplését 2005-ben dr. Lamperth Mónika akkori önkormányzati miniszter kezdeményezte, ő most is megosztotta gondolatait a résztvevőkkel. Beszédében méltatta azokat, akiknek köszönhetően kiépült az önkormányzati rendszer, kiemelve az Antall-kormányt, személyesen is Antall József néhai miniszterelnököt, az önkormányzati érdekképviseleteket és a polgármestereket. Utóbbiakról úgy fogalmazott: ők amellett, hogy köztiszteletben álló vezetők, harcolnak is az önkormányzatiságért.


Mint mondta, a koronavírus bebizonyította, hogy a megcsonkítás és pénzelvonások ellenére is van cselekvőképes önkormányzati rendszer. Gondolatai zárásaként kijelentette: „Hiszek abban, hogy lesz még erős önkormányzati rendszer Magyarországon!”

***

A konferencián Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, a MÖSZ társelnöke és a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke és Eszes Béla, a MÖSZ társelnöke, Jánoshida polgármestere tartottak előadást.

- Az önkormányzatokról szóló törvény 30 évvel ezelőtti parlamenti vitája egymásra figyelő érveléssel, helyenként akadémiai színvonalú értekezések keretei közt zajlott, amit az egymásra figyelés, a színvonalas érvelés jellemzett, ahol a vitázók egymás meggyőzésére törekedtek - mondta beszédében Karácsony Gergely.


A főpolgármester úgy fogalmazott, ma az önkormányzatok céljának és feladatának annak szolgálatát kell tekinteni, hogy egymástól eltérő világnézetű emberek, egymást tiszteletben tartva, egyenlő polgártársakként élhessenek együtt. A polgármestereknek nemcsak joguk, hanem kötelességük is megmutatni, lehet tisztességgel és becsülettel vezetni a rájuk bízott településeket.


Sólyom László köztársasági elnököt idézte: „ha a kormányzati hatalom mértéktelenül központosít – akkor belátjuk annak a jelentőségét, hogy a helyi önkormányzatok is ellensúlyt képeznek. Ennek a szerepnek a megőrzéséért állandóan küzdeni kell.”


Helye és ideje van ennek a küzdelemnek - mondta Karácsony Gergely, s hozzá tette, most azokkal kell megküzdeni, akik pár éve még maguk is a küzdők sorába tartoztak.


Emlékeztetett rá, amikor 2009-ben, az önkormányzatok fideszes politikusok kezdeményezésére tüntetést szerveztek az Országház elé, Debrecen akkori polgármestere tiltakozott az önkormányzatok bevételeinek megkurtítása ellen, s 12 pontos nyilatkozatot hirdetett, amelyben többek között a következőket fogalmazta meg:

- Minden önkormányzatnak joga van az élethez, sorsáról csak lakói dönthetnek.

-Minden településnek joga van az iskolához.

- Minden önkormányzatnak joga van a vagyonához.

-Minden önkormányzatnak joga van a jövedelemhez.

-Minden önkormányzatnak joga van az ellenállásra a törvényes keretek között, ha az állam a létét, a törvényességet vagy az alkotmányosságot veszélyezteti.


Szép gondolatok, én ma is azonosulni tudok velük. A kérdés immár csak annyi, hogy akik tudták ellenzékből, miért cselekszenek pont ellentétesen hatalomban? - mondta a főpolgármester.


Úgy fogalmazott: Ma az önkormányzatok szerte az országban erejükön felül küzdenek a járvány ellen és szembesülnek a gazdasági válság hatásaival, igyekeznek segíteni az egzisztenciájukat féltő polgároknak, támogatni a bajba jutott vállalkozásokat. A kormánytól azonban nem támogatást, hanem sarcot kapnak, pedig sem a járvány elleni küzdelem, sem a gazdasági válságkezelés nem lehet sikeres az önkormányzatok nélkül.


"Ezért kezdeményezzük, hogy az Európai Unió által Magyarországnak adott válságkezelő támogatást legalább fele részben az önkormányzatokon keresztül, lakosságarányosan használja fel a kormány!


Össze kell kapaszkodnunk, mert fővárosa, városai és falvai nem a kormánynak vannak, hanem a nemzetnek. Így aztán felelősséggel is a nemzetnek tartozunk" - jelentette ki Karácsony Gergely.

***

Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke az önkormányzati dolgozók védelméért végzett munka legaktuálisabb problémáit vetette fel.


Mint mondta, működésük alapelve az együttműködés, a szolidaritás és a szakszerűség, pártpolitikai semlegesség. Az MKKSZ nem konfrontatív szervezet, de határozottan képvisel minden jogos munkavállalói érdeket, és szükség szerint alkalmaz minden törvényes érdekképviseleti eszközt. Jelen vannak a kormányzati igazgatásban, az egészségügyi-, szociális és oktatási intézményekben, és kiemelt képviseleti területük az önkormányzati köztisztviselők köre.


A tervekről szólva elmondta, szeretnék erősíteni jelenlétüket az önkormányzati területen, a hivatalokban is, és az intézményekben is. Harcolnak a közszolgálati munka presztízsének növeléséért, és munkavállalók méltó megbecsüléséért, és javadalmazásáért.


Sajnálatát fejezte ki azonban, hogy az intézményes érdekegyeztetés már formálisan sem működik.


Mint mondta, a veszélyhelyzet idején, és napjainkban is az önkormányzati dolgozók és a vezetők minden településen élenjáró példamutatással önfeláldozó munkával bizonyítják a lakosság védelme érdekében az összefogást.

"Ha azonban a védekezési munkához szükséges forrásokat nem kapják meg az önkormányzatok, az hiányozni fog. Nem csak kollégáink fizetése nem növekszik, - persze szakszervezetünknek ez a legfájdalmasabb, - de arra is kell számítani, hogy hiányozni fog a működési költségeknél is.


A forráshiány ellátási hiányt eredményez, esetleg intézménybezáráshoz és elbocsájtáshoz vezethet. Ennek megakadályozása érdekében kezdeményeztük, hogy az önkormányzati érdekszövetségek bevonásával kerüljön sor a tárgyalásokra "- hangzott el Boros Péterné beszédében.

***

Eszes Béla, a MÖSZ társelnöke, Jánoshida polgármestere pontokba szedve foglalta össze azokat az elvárásokat, amiket az önkormányzatisággal kapcsolatban ma fontosnak tart.


Mint mondta:

- Egy olyan Magyarország, olyan helyi kis közösségben szeretne élni, ahol a helyi dolgokról helyben és szabadon születhetnek meg a döntések!

- Ahol a veszélyhelyzetben kell, például a koronavírus ellen védekezni, akkor az állam, mint az önkormányzatok legfontosabb támogatója és társa, nem elveszi tőlük a gépjármű adót, hanem pénzügyi támogatást biztosít a mindennapi védekezéshez, a helyi idős, beteg emberek ellátásához.

- Ahol a helyben keletkező iparűzési adó elköltésének szabadsága a fővárosban és a legkisebb településen sem attól függ, hogy kit választottak meg polgármesternek vagy milyen politikai többséggel működik a képviselő-testület.

- Ahol az állam fontosnak tartja a közszféra dolgozóit, azok biztonságos megélhetsét, bérezését és nem fordulhat elő, hogy a fizetések a politikai csatározások áldozatává váljanak.

- Ahol tervezhető és kiszámítható, hogy az önkormányzati feladatok ellátásához mennyi kötelező forrás szükséges, és azt az ellenzéki vezetésben működő önkormányzatok is megkapják.

- Ahol a szükséges forrásokat jogszabályok és törvények biztosítják és nem a hatalomhoz köthető kapcsolatoktó függ a támogatások mértéke.

- Ahol nem csak külső elszenveedői a helyi ivóvíz -szennyvíztisztítás szolgáltatásnak, a hulladékgyűjtésnek és ártalmatlanításnak vagy az általános iskolai oktatásnak, hanem ezeknek a stratégiai ágazatoknak a felelős irányítása helyben az önkormányzatoknál történik.


Az önkormányzatok jelenlegi helyzetét három szóban foglalta össze: bizonytalanság, tervezhetetlenség és kiszámíthatatlanság.


Végezetül Eszes Béla összefogásra szólította fel a polgármestereket:

"Mi, magyar önkormányzatok együttesen 10 millió magyar emberért vagyunk felelősek.


Csak együtt, közösen, az önkormányzataink összefogásával tudjuk visszaállítani a minden települést megillető szabad önkormányzást!"

***

A program második részében az önkormányzati érdekszövetségek képviselői kerekasztal beszélgetés keretében cserélték ki véleményüket az önkormányzatokat érintő kérdésekről és összegezték a magyar önkormányzatok elmúlt harminc évét.


A beszélgetésben dr. Gémesi György, Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke (MFSZ) és Szentkirály polgármestere, Péterffy Attila, a Megyei Jogú Városok Szövetségének tagja (MJVSZ) és Pécs Megyei Jogú Város polgármestere, Wittinghoff Tamás, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségének tagja (KÖOÉSZ) és Budaörs polgármestere, Tóth Gábor, a Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetségének elnöke (KÖSZ) és Baksa polgármestere, valamint a budapesti kerületek képviseletében Kiss László, a III. kerület polgármestere vettek részt.


A beszélgetés során többek között szó esett az önkormányzatoktól való hatáskör elvonásokról, valamint a források csökkentéséről és annak hosszútávú hatásairól. Kiemelték, ahhoz, hogy hatékonyan tudják érdekeiket képviselni, elengedhetetlen az önkormányzati érdekszövetségek összefogása, amit eddig a politikai megosztottság miatt nem sikerült megvalósítani.

***


Az ünnepi rendezvény zárásaként elismerést vehettek át azok a polgármesterek, akik 1990 óta vezetik településüket. Az elmúlt 30 esztendőben a nyolcadszor újraválasztott 95 polgármesternek és polgármester asszonynak a MÖSZ erre az ünnepi alkalomra készített ezüstéremmel köszönte meg településükért végzett munkájukat.


Elsőként Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere vehette át az elismerést, aki közel 55 éve áll a település élén, így Magyarország legrégebb ideje hivatalban lévő polgármestere.


Őt dr. Gémesi György köszöntötte, majd közösen adták át az okleveleket és az ezüstérmet azoknak a 30 éve regnáló polgármestereknek, akik részt tudtak venni a jubileumi konferencián.


Végezetül a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által alapított Polgármesteri ezüstláncdíj átadására került sor, amivel minden esztendőben egy kiemelkedő, elismerésre érdemes munkát végző polgármester munkáját ismerik el.


A díjat idén dr. Tóth József, XIII. kerületi polgármester vehette át, aki 1994 óta áll a kerület élén. Filozófiájának három fő pillére a magas életminőséget biztosító lakhatás, a jó munkahelyi körülmények és a megfelelő minőségű, szabadidős tevékenységre alkalmas közterületek biztosítása.


A kitüntetetteket Herczenik Anna operaénekes műsora köszöntötte, zongorán kísért Soós Gabriella.

 
Szabadvárosok nyilatkozat


A magyar önkormányzatiság 30. születésnapján helye és ideje van, hogy megerősítsük: a települési önkormányzatok szerte az országban – Bibó István szavaival – „a szabadság kis körei”. Célunknak és feladatunknak annak szolgálatát tekintjük, hogy egymástól eltérő világnézetű emberek, egymást tiszteletben tartva, egyenlő polgártársakként élhessenek együtt. Az önkormányzatiság kereszténydemokrata hagyományait, szabadságpárti és szociáldemokrata elveit tiszteletben tartva nemcsak jogunk, hanem kötelességünk is megmutatni, lehet tisztességgel és becsülettel vezetni a ránk bízott településeket, ezzel is hozzájárulva Magyarország újrademokratizálásához és a politikai kultúraváltáshoz.

 

Küzdeni fogunk az önkormányzati autonómia fejlesztéséért. Az állampolgárok aktív részvételével településeinket a demokrácia élő tereiként működtetjük. Helyben is helyesnek tartjuk a közhatalom megosztását, korlátozását és ellenőrzését. Az önkormányzatokra a szolidaritás központjaiként tekintünk, amelyek erőfeszítéseket tesznek az emberhez méltó lakhatás feltételeinek és a gyógyuláshoz való egyenlő esély megteremtéséért. Az egészséges, biztonságos környezethez való jog érvényesítése és a klímavédelem iránti elkötelezettség a településeink jövője iránti felelősségünkből fakad.

 

 

Sem a járvány, sem a gazdasági válság kezelése nem lehet sikeres az önkormányzatok ellenében, csakis velük partnerségben. A kormány azonban magukra hagyta a településeket, támogatás és együttműködés helyett sarcpolitikával sújtja őket. Felelőtlen politika ez, amelynek vesztesei a válság által veszélyeztett emberek és vállalkozások lehetnek. A kormányzati válságkezelés eddigi kudarcaival szemben az önkormányzatok bevonása a garancia arra, hogy a támogatások végre ne csak kiváltságos kevesek gazdagodását, hanem a többség javát szolgálják. Mi minden erőnkkel segíteni akarunk a településeinken élő polgároknak. Ezért kezdeményezzük, hogy az Európai Unió által Magyarországnak adott válságkezelő támogatást legalább fele részben az önkormányzatokon keresztül, lakosságarányosan használja fel a kormány. Ennek a kezdeményezésnek támogatásra hívjuk a településeinken élő polgárokat.

Dr. Gémesi György felhívása


A Magyar Önkormányzatok Napjának ünnepi konferenciáján is felolvasott nyilatkozatot ajánlom figyelmükbe, ma a magyar Önkormányzatiság 30 éves évfordulóján.


Amennyiben támogatják, kérem, támogató nyilatkozatukat, település megjelölésével, polgármesteri aláírással a Mosz@godollo.hu e-mail címre elküldeni szíveskedjenek

 

Köszönettel:

                                                                                 

Dr. Gémesi György
a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke


Vissza