2024. június 19. Gyárfás napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

Levél dr. Gulyás Gergely részére

Hír

2021-03-01


Dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnökének levele dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek.Tisztelt Miniszterelnökséget vezető miniszter Úr!

Mint a lakosságszámarányosan legnagyobb önkormányzati szakmai és érdekvédelmi szövetség elnöke a következő kéréssel fordulok Önhöz:

 

Az Európai Parlament és az Unió Tanácsa, 2021. február 12-én elfogadta a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló rendeletet. Ez a 672,5 milliárd EUR összegű eszköz alkotja az EU rendkívüli helyreállítási erőfeszítése, vagyis az uniós vezetők által 2020. júliusban elfogadott 750 milliárd EUR összegű terv, a Next Generation EU (NGEU) gerincét.

A források hozzájárulnak ahhoz, hogy a tagállamok kezelni tudják a Covid19-világjárvány gazdasági és társadalmi hatásait, biztosítva egyúttal azt, hogy a tagállami gazdaságokban megvalósuljon a zöld és a digitális átállás, aminek következtében ezek a gazdaságok fenntarthatóbbá és reziliensebbé válnak majd.

Ahhoz, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből támogatáshoz jussanak, az uniós országoknak tagállami tervek formájában kell ki dolgozniuk egy koherens projekt-, reform- és beruházási csomagot, amely hat szakpolitikai területet ölel fel:

  • zöld átállás
  • digitális transzformáció
  • intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés és munkahelyteremtés
  • társadalmi és területi kohézió
  • egészségügy és reziliencia
  • a következő generációra – többek között az oktatásra és a készségekre – vonatkozó szakpolitikák

Az uniós országoknak – főszabályként – 2021. április 30-ig kell benyújtaniuk nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveiket, amelyekben meghatározzák a 2026-ig tartó időszakra szóló reform- és beruházási menetrendjüket.

Hazánkban 2020. december 2. óta nyilvános egy Összefoglaló Magyarország Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervéről címet viselő dokumentum. Ez az alig 13 oldalas irat, csupán az általánosságok szintjén, és emellett – önkormányzati nézőpontból - hiányosan fogalmaz meg különböző célokat, támogatni kívánt területeket.

 

Dr. Orbán Balázs miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár a helyreállítási és alkalmazkodási tervről a következőket állította:

 

„A szakterületek az elmúlt évben – csaknem 15 000 szakember bevonásával – nagyságrendileg 150 online egyeztetést folytattak le a 2021–2027-es pénzügyi ciklus tervezéséhez kapcsolódóan, és az Európai Bizottsággal is rendszeres konzultáció zajlik a tervezés aktualitásairól. A témában sajtóbeszélgetést is szerveztünk, továbbá közel 500 szakmai és civil szervezetet kértünk fel a véleményezésre, köztük érdekvédelmi szövetségeket, a hazai egyetemek vezetőit, a magyar és nemzetközi kereskedelmi és iparkamarákat. Továbbá annak érdekében, hogy mindebbe az önkormányzatokat is hatékonyan bevonjuk, a települési önkormányzati szövetségek, megyei önkormányzatok és megyei jogú városok önkormányzatai, valamint térségfejlesztési szövetségek és szervezetek közvetlen felkérést kaptak az együttműködésre.”

 

Tájékoztatom, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, mint a lakosságarányosan legnagyobb önkormányzati szakmai és érdekvédelmi szervezet, semmiféle tájékoztatást, előkészítő anyagot, sem dr. Orbán Balázs által említett közvetlen felkérést nem kapott.

 

Meggyőződésem, hogy a fentebb felsorolt hat szakpolitikai terület többsége esetében éppen a helyi önkormányzatok, az önkormányzati szakmai és érdekképviseleti szervek bevonásával és közreműködésükkel dolgozhatóak ki kellően hatékony programok.  

Álláspontunk szerint az önkormányzatokkal való együttműködés, közös munka, konzultációk és a megvalósításban való közreműködésünk nélkül ez a folyamat nem lehet sikeres.

Kérem engedje meg, hogy az önkormányzati szektorban felhalmozott tudás, tapasztalat, jó gyakorlat az ország pandémia utáni helyreállításában is Magyarország hasznára lehessen! Ezért kérem, küldje meg számunkra véleményezésre a részletes szakmai anyagot, továbbá adjon módot arra, hogy Önnel, vagy kijelölt munkatársaival a kormány által előkészített dokumentum alapján elmondhassuk véleményünket, megtehessük javaslatainkat.

 

 

Tisztelettel,

 

Dr. Gémesi György

Elnök

 

Guly├ís Gergely r├ęsz├ęre 2021.02.26 (1)1024_1.jpg

Guly├ís Gergely r├ęsz├ęre 2021.02.26 (1)1024_2.jpg


Vissza