2024. június 19. Gyárfás napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

Konzultációt sürget dr. Gémesi György

Hír

2021-04-06


Újabb levélben fordult Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, hogy vonják be a települések érdekvédelmi szövetségeit az EU helyreállítási alapjának felhasználására vonatkozó terv kidolgozásába.Tisztelt Miniszter Úr!
 
Az elmúlt hónapokban bár többször kezdeményeztem, szorgalmaztam a legnagyobb önkormányzati szakmai és érdekvédelmi szövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnökeként, hogy – az alapvető információk megosztásával és szakértői szintű egyeztetésekkel – vonják be érdemben, az önkormányzatok érdekképviseleteit, az országos szövetségeket a Magyarország Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervéről szóló konzultációs folyamatba, erre azonban eddig sajnos nem került sor.
 
Meggyőződésem, hogy az önkormányzatok érdemi bevonása a nemzeti reformprogramok elkészítésébe és megvalósításába kulcsfontosságú ahhoz, hogy az EU által finanszírozott helyreállítás valóban sikeres legyen. Miként az Európai Bizottság elnökének közléseiből kiderül, az érdemi konzultáció egyben feltétele is a Magyarországnak járó helyreállítási terv elfogadásának, végső soron a források kifizetésének.
Levelemhez csatolt anyagban elemzett külföldi példák azt mutatják, hogy az önkormányzatokkal való érdemi konzultációhoz közvetítő szervezetekre van szükség. Finnországban a Regionális Tanácsok érdemi, többfordulós konzultációkat szerveztek, amelyek eredményeként térségi és tartalmi értelemben egyeztetett önkormányzati elképzelések kerültek kialakításra. Olaszországban az országos önkormányzati szövetség (ANCI) segítette a kompromisszumos javaslatok kidolgozását, mely a Miniszterelnökséggel áll partneri munkakapcsolatban, és az önkormányzati szövetség aktív közvetítő szervezetként koordinálja és közvetíti a nemzeti szint felé az önkormányzati elképzeléseket.
 
Több más külföldi példa ugyanakkor azt igazolja, hogy a konzultációknak a helyi projektek koordinálatlan begyűjtésére szűkítése, csak az érdemi egyeztetés hiányának elfedésére jó, mivel az egymástól térben és tartalmilag is elszigetelt projektek országos szintű kezelése mellőzi a szükséges egyeztetési folyamatot, szakmaiságot, és a politikai döntéshozók szabadon, akár önkényesen szelektálhatnak a javaslatok, illetve projektek között.
Magyarország a reformprogram nyilvánossága és az önkormányzatokkal való konzultációk tekintetében az EU-n belül - sajnos - a legrosszabb példát mutatja: kevesebb, mint egy hónappal az Európai Bizottsághoz való beadás végső határideje előtt az ország Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervének részletes anyaga továbbra sem publikus. Ennek közzétételéért nyilván Ön felelős.
 
Most úgy látszik, hogy a kormány a nemzeti terv benyújtásáig még hátralévő pár hétben már nem is akar érdemi egyeztetéseket.
Mivel Magyarország Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervét Önök még nem hozták nyilvánosságra, szakértők bevonásával csak a kormányzati honlapon hozzáférhető információkat tudtuk elemezni, ezen túlmenően megfogalmaztuk javaslatainkat is.
 
Meg kellett állapítanunk, hogy magyar RRF reformprogramból hiányzik egy átfogó, a COVID utáni újjáépítésre vonatkozó vízió. Ehelyett hagyományos szempontok mentén, az akut problémák között önkényesen szelektálva, intézményi és politikai érdekekre koncentrálva folyt a tervezés, kizárólag kormányzati berkekben, az ágazati és területi szervezetekkel folytatott érdemi konzultációk teljes elmaradásával.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a formálódó magyar reformprogram kritikáján túlmutatóan olyan elképzelések megfogalmazását tartotta feladatának, amelyek a nemzeti felzárkóztatási és fejlesztési célok elérése érdekében feltétlenül szükségesek, ám egyáltalán nem szerepelnek az eddig nyilvánosságra hozott program-elemek között.
 
A javaslatainkat mellékletként csatolom. Szeretnék abban bízni, hogy ezek megvitatására, legalább részbeni befogadására készek még a hátralévő időben, és sor kerül az eddigi elégtelen konzultációs folyamat beindítására, és felgyorsítására.
 
Szeretném újra megerősíteni, hogy Magyarország nemzeti felzárkóztatási és fejlesztési céljai meghatározásának és a források hatékony és transzparens felhasználásának nélkülözhetetlen feltétele az érintett szereplők bevonása.
 
Éppen ezért a kormánynak a COVID okozta válság rendkívül súlyos következményeinek a felszámolását célzó uniós helyreállítási csomag nemzeti-közösségi célú felhasználása érdekében mielőbb meg kell teremtenie, a ma még fájóan hiányzó párbeszéd és partnerség intézményes kereteit.
 
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége készen áll a párbeszédre, a partneri együttműködésre.
Várom mielőbbi válaszát, javaslatait az elmaradt konzultációs folyamat beindítására!
 
Tisztelettel,
Dr. Gémesi György Elnök

Vissza