2024. április 24. György napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

Idén huszonöt éves a magyar önkormányzatiság – A MÖSZ és a KÖSZ elnöke nem írta alá az „ÖNET megújítását”

Hír

2015-09-30


A rendszerváltó polgármesterek, valamint az 1990-es önkormányzati törvény (Ötv.) megszületésében köz- reműködő politikusok és más szak- emberek részvételével ünnepi meg- emlékezést tartottak az első szabad önkormányzati választások 25. évfordulóján, 2015. szeptember 30-án, a Belügyminisztériumban. A rendezvényen került sor a kormányzat és a nyolc önkormányzati érdekszövetség közötti megállapodás aláírására is, amelyet azonban csak hat érdek- védelmi szervezet elnöke látott el kézjegyével…A rendszerváltó polgármesterek, valamint az 1990-es önkormányzati törvény (Ötv.) megszületésében közremű- ködő politikusok és más szakemberek részvételével ünnepi megemlékezést tartottak az első szabad önkormányzati választások 25. évfordulóján, 2015. szeptember 30-án, a Belügyminisztériumban. A rendezvényen került sor a kormányzat és a nyolc önkormányzati érdekszövetség közötti megállapodás aláírására is, amelyet azonban csak hat érdekvédelmi szervezet elnöke látott el kézjegyével…Gémesi György úgy véli, az önkormányzatiság jelenét nézve nemigen van okunk ünnepelni 

A magyar önkormányzatiság létrejöttének 25. évfordulóján, a Magyar Önkormányzatok Napján megtartott ünnepségen Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára köszöntötte az egybegyűlteket, majd beszédében áttekintette az elmúlt negyedszázad legfontosabb történéseit, a rendszerváltozástól napjainkig, megköszönve annak a 165 polgármesternek a munkáját, akik 1990 óta vezetik településüket. Ezután Verebélyi Imre, a közigazgatás korszerűsítésének egykori kormánybiztosa és Kónya Imre, volt belügyminiszter emlékeztek az első Ötv. megszületésére és egy dokumentumfilm-összeállítás volt látható a korszakos jelentőségű törvény elfogadásának körülményeiről.

Az rendezvény következő részében az önkormányzati érdekszövetségek vezetői mutatták be szervezeteiket, s mondták el, hogyan látják az elmúlt két és fél évtized eseményeit az önkormányzati szektor szemszögéből. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) elmondta, nincs igazán ünnepi hangulata, mert mindaz, amit az önkormányzatok 25 évvel ezelőtt kivívtak, mára eltűnőben van. A demokrácia ismét elindult az egypólusúvá válás felé, az önkormányzati középszint kiüresedett, a feladatfinanszírozás forráskivonást eredményezett a rendszerből, a települési önkormányzatok mozgástere folyamatosan szűkül és a kormány-önkormányzatok közötti egyeztetéseket is inkább tájékoztatásnak lehet nevezni.

Ezután került sor az „Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának (ÖNET) megújítására”, azaz a Kormány és az önkormányzati érdekszövetségek közötti stratégiai együttműködéséről szóló megállapodásnak az ünnepélyes aláírására, amelyet azonban csak hat szervezet – a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Jogú Városok Szövetsége, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége – elnöke látott el kézjegyével.Kontrát Károly miniszterhelyettes az együttműködési szerződést aláíró érdekszövetségek vezetőivel

Gémesi György azért nem támogatta a megállapodást, mert semmilyen előrelépést nem tartalmaz a dokumentum.  A MÖSZ az elmúlt hónapok során több alkalommal küldte meg írásban is észrevételeit és szövegmódosító javaslatait, de sajnálatos módon ezek nem kerültek teljes körűen megjelenítésre. Gémesi György hangsúlyozta, hogy a Szövetség többszöri indítványozása és következetes javaslatai ellenére kimaradt például a mindenkori kormány egyeztetési kötelezettsége az önkormányzatokat közvetlenül érintő kérdésekben, az önkormányzati szövetségek felterjesztési jogának lehetősége és gyakorlása és a kormány részéről annak megtárgyalása és parlament elé terjesztési kötelezettsége. Ennek megvalósítása érdemben jelentett volna változást a jövőre nézve.

Wekler Ferenc, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ) elnöke nem is vett részt a megemlékezésén.

Végezetül – Csepreghy Nándor fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár „Jó állam” koncepciójáról, illetve az állam - önkormányzatok - gazdaság együttműködés fontosságáról tartott előadása után – Kontrát Károly miniszterhelyettes és Pogácsás Tibor az elmúlt évben végzett kimagasló önkormányzati munkáért járó díjakat, illetve a címzetes főjegyzői címeket, Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke pedig a Köllner Ferenc emlékdíjakat adta át az ezeket kiérdemlő településvezetőknek, jegyzőknek, önkormányzati szakembereknek.

Az évforduló alkalmából látott napvilágot az „Önkormányzatok 25 éve” című kötet, amelyet Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára szerkesztett az önkormányzati szövetségek delegálta szakemberekből álló szerkesztő-bizottság közreműködésével, s amelyből minden megismerhető, amit a magyar önkormányzatiság múltjáról és jelenéről tudni érdemes.

möszlap.hu


Vissza