2024. július 15. Henrik, Roland napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

Gémesi György nyilatkozata rángatta meg a londoni tőzsdeindexet?

Hír

2012-10-23


Iskolák, szociális intézmények működése múlhat azon, hogy számíthatnak-e kormányzati hátszélre az eladósodott önkormányzatok a bankokkal való egyeztetéskor – mondja a Heti Válasznak adott interjújában Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke.Iskolák, szociális intézmények működése múlhat azon, hogy számíthatnak-e kormányzati hátszélre az eladósodott önkormányzatok a bankokkal való egyeztetéskor – mondja a Heti Válasznak adott interjújában Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke.

Állítólag a londoni tőzsdét is megrengette javaslata, miszerint az önkormányza­tok is kapjanak haladékot hiteleik visszafizetésére.

Megtiszteltetés volna, ha a megszólalásaimra ilyen szin­ten reagálnának a tőzsdék, de nem vagyok olyan fontos, hogy a világfolyamatokat be­folyásolni tudjam. Bár a nyi­latkozatom után néhány ponttal valóban megnőtt Ma­gyarország hitelfelvételi biz­tosítékának költsége.

Lázár János Fidesz-frak­cióvezető, hódmezővásárhe­lyi polgármester közölte: nem támogatja a javaslatot.

Ez sajnálatos, hiszen ami­ről én beszéltem, nem Gödöl­lő problémája, hanem három­száz önkormányzaté. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének nevében mondtam el: levelet írok a miniszterelnöknek, nézzük meg, illeszkedik-e javasla­tunk a kormány adósságren­dezési stratégiájába.

Szita Károly kaposvári pol­gármester közben rögzített árfolyamot, Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke három év türelmi időt kér. Egyetértene velük?

Mindegyik javaslat elfo­gadható, a lényeg, hogy lépni kell, mert az önkormányza­tok nem tudják saját erőből megoldani ezt a problémát.
Nem volt felelőtlenség, hogy az önkormányzatok ilyen sok hitelt vettek fel?

Az uniós pályázatok indulá­sakor nem volt más lehetőség a saját forrás biztosítására, mint kötvényt kibocsátani és hiteleket felvenni. Így állt elő az a helyzet, hogy az önkor­mányzatok negatív hitelállo­mánya ma 1200 milliárd fo­rint. Ennek fele húszéves futamidejű kötvény, melynek visszafizetése azért problémás, mert 90 százaléka devizaala­pú. A másik 600 milliárdból csak 20 százalék devizaalapú. A svájci frank árfolyama az elmúlt hónapokban annyit emelkedett, hogy a különbsé­get lehetetlen kitermelni.

A kormány az előző kabi­netek felelősségét vizsgálná az ország eladósodása miatt. A polgármesterek fe­lelőssége nem merül fel?

Én is megvizsgálnám, me­lyek azok a helyek, ahol nincs eredménye a hitelfelvételnek. Más megítélés alá kell, hogy essen az, aki csupán felélte a pénzt, mint az, aki óvodákat, iskolá­kat, utakat épített, munkahe­lyeket teremtett, s mindemel­lett az államnak adót fizetett.

Mégis, amikor Kósa Lajos debreceni polgármester ta­valy államcsődről beszélt, csökkent az ország iránti befektetői bizalom. Nem gondolt erre, mielőtt nyilvá­nosságra hozta javaslatát?

Kósa Lajos a vezető kor­mánypárt ügyvezető elnöke­ként sajtótájékoztatón be­szélt államcsődről. Én pedig egy interjúban közöltem ja­vaslatomat, nem emlegettem államcsődöt, és nyilatkoza­tom után nem emelkedett a svájci frank árfolyama. A problémák attól nem oldód­nak meg, ha homokba dug­juk a fejünket, miközben a Pest megyei önkormányzat gyakorlatilag csődbe ment, Heves megye csődöt jelentett, Csurgó a csőd szélén áll.

A napokban ismét gyen­gült a forint, a gazdaságban súlyos problémák vannak. Ilyen körülmények között is elvárná a segítséget?

Nem segítséget várok. Tör­vény írja elő az önkormányza­tok feladatait, és ehhez a for­rásokat részben az államnak kell biztosítani. Az előző nyolc évben 1000 milliárd forintot vontak el tőlünk, 2011-ben tovább csökkent a mozgásterünk, de a felada­tunk nem lett kevesebb.

Hamarosan kezdődik az iskola. Lesz ebéd, világítás?

Erről beszélek. Azok a tele­pülések működtetik a legtöbb intézményt, amelyek a legna­gyobb bajban vannak. Kor­mányzati hátszéllel könnyebb újratárgyalni a bankokkal a hitelfeltételeket. Ez nem párt­politikai kérdés, hanem or­szágos érdek.

Forrás: http://hetivalasz.hu/itthon/a-csod-szelen-40273/ 


Vissza