2024. május 26. Fülöp, Evelin napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

A Magyar Polgármesterek IX. Világtalálkozójának Zárónyilatkozata:

Hír

2012-09-12


Az alábbiakban a 2012. június 29-30-án megrendezett Magyar Polgármesterek IX. Világtalálkozóján résztvevő közel 400 polgármester által elfogadott Zárónyilatkozat olvasható.A  résztvevő polgármesterek:

- sajnálattal állapítják meg, hogy az Alaptörvényből kikerült a települések önkormányzásához való alapjoga, amivel sérül az önkormányzatiság  elve.

- megállapítják, hogy a már elfogadott új önkormányzati törvényben megvalósítandó túlzott centralizáció, ellentétben az 1990-ben megfogalmazott önkormányzatiság alapelveivel, sérti az önkormányzati autonómiát, nem támaszkodik az önkormányzatok több mint húsz éves tapasztalataira és csökkenti a települési közösségekben, azok aktivitásában meglévő „felhajtó” erőt, ami egy  sikeres kormányzás elengedhetetlen alappillére; ellehetetleníti a magában még nagyon sok értéket hordozó magyar kistelepülési rendszert és nagyban csökkenti az esélyét egy jó, hatékony, a gazdasági felemelkedés egyik nagy lehetőségének tartott vidékfejlesztés megvalósításának.

- megállapítják, hogy a közigazgatás átszervezésének területi részét képező, a járások kialakításáról szóló törvény, mindamellett, hogy a rendszerváltoztatás előtt már leépített igazgatási struktúrát szervez újra, egyrészt, nem megfelelően előkészített, elsietett, elkapkodott, másrészt nem valósítható meg ilyen rövid idő alatt, a kitűzött célok elérésére nem alkalmas (költséghatékonyság, magasabb szolgáltatási színvonal); a járási hivatalok vezetésében törvény által biztosított pártpolitikai befolyás lehetősége a szakmaiság háttérbe szorítását eredményezi, felveti a pártpolitikai elvárásoknak való megfelelés kényszerét, kialakíthat és bebetonozhat egy, a 90-es évek előtti politikai pártoktól nem független területi közigazgatást.

- megállapítják, hogy az elfogadott köznevelési törvény a közoktatás átalakításával kapcsolatos korábbi, jó elképzelések megvalósítására nem alkalmas, az iskolák államosításának részletei még mindig nem ismertek, a finanszírozással kapcsolatos homályos elképzelések már ma is nagyon komoly bizonytalanságot hordoznak magukban.

- elfogadják az ÁSZ véleményét, mely szerint a 2013-as központi költségvetés tervezetben „a helyi önkormányzatok támogatási előirányzatainak 6,6% megalapozott, 62,7 % részben megalapozott és 30,7 % nem megalapozott”, ez alapján megállapítja, hogy a 2013-as költségvetés önkormányzati fejezete jelenleg rendkívül nagy bizonytalanságot jelent, melynek jelentős következményei lehetnek a kötelező feladatok ellátásában.

- üdvözlik a határon túli magyar önkormányzatokkal való bővülő, egyre aktívabb testvér települési kapcsolatrendszert, szorgalmazzák az aktívabb szakmai együttműködés kialakítását, melyben továbbiakban is a Magyar Önkormányzatok Szövetségét kérik fel partnernek; elutasítanak minden olyan kezdeményezést, ami nem a határon túli magyarok többségének egyetértésével történik, azok megosztására törekszik; köszöntik a romániai önkormányzati választásokon győztes magyar polgármestereket, örömmel nyugtázzák, hogy az RMDSZ polgármesterei többen vannak mint korábban és ezzel bebizonyították, hogy Romániában az RMDSZ az egyetlen versenyképes az egyetemes magyarság érdekeit képviselni tudó magyar politikai erő.

- hangsúlyozzák, hogy a nemzet felemelkedésének a záloga a vidék Magyarországának fejlődése,  kistelepülések jövőjének a záloga a jó vidékfejlesztési politika, az önellátás, az öngondoskodás, az önfoglalkoztatás, és a munkahelybővítés megvalósítása, a családi gazdálkodás elősegítése.

- megállapítják, hogy a település üzemeltetési költségek és az ennek kiegyenlítésére rendelkezésre álló források közötti egyensúlytalanság tovább romlott; fontosnak tartják ezen költségek csökkentésére olyan pályázati források biztosítását, amelyek lehetővé teszik az üzemeltetési költségek, hangsúlyozottan az energiaköltségek jelentős csökkentését, az energia takarékosságot, a megújuló energia alkalmazását.

- fontosnak tartják a nők szerepének erősítését  a helyi politikai életben, uniós programok keretében a jó példák bemutatásával a szemlélet formálását.

- fontosnak tartják az Európai Unió Régiók Bizottságában megjeleníthető magyar érdekek képviseletét, ennek keretében az európai helyi és regionális együttműködés bővítését.

- megállapítják, hogy az érdekegyeztetés gyakorlata romlott, pártpolitikával átszőtt, formális, nincs érdemi egyeztetés az önkormányzati érdekszövetségek és a kormányzat között.

- felhívják a kormány figyelmét, hogy munkájának, sikerességének alapvető feltétele egy jól működő, hatékony sikeres, az állampolgárok érdekeit megjelenítő önkormányzati rendszer.

- kérik a kormányzatot, hogy tekintse partnernek az önkormányzatokat, kezdjen érdemi egyeztetéseket annak érdekében, hogy a tízmillió állampolgárnak szolgáltató, érdekeiket hitelesen megjelenítő önkormányzati rendszer egyrészt kétpólusú demokratikus államberendezkedés alappillére lehessen, másrészt meg tudjon felelni az őket támogató állampolgárok elvárásainak. 


Vissza