2024. július 15. Henrik, Roland napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) és a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) közös nyilatkozatot adott ki, melyben a nemzeti cél érdekében közösen felajánlják segítségüket és együttműködésüket a kormánynak a koronavírus-elleni oltási program

Hír

2021-01-07


Tisztelt Miniszterelnök Úr,

Itt és most semmi nem lehet fontosabb annál, mint hogy a lehető leggyorsabban a lehető legtöbb honfitársunk hozzájusson a koronavírus elleni ellenőrzött és hatékony oltáshoz. A magyar polgárok egészségének és biztonságának minden mást megelőző garantálása mellett a hatásos vakcina és a hatékony oltási program segítheti a magyar gazdaság válságból való kilábalását, szolgálja több százezer, egzisztenciáját féltő magyar munkavállaló és a kilátásaikban bizonytalan magyar vállalkozások érdekét.
Tisztelt Miniszterelnök Úr,

Itt és most semmi nem lehet fontosabb annál, mint hogy a lehető leggyorsabban a lehető legtöbb honfitársunk hozzájusson a koronavírus elleni ellenőrzött és hatékony oltáshoz. A magyar polgárok egészségének és biztonságának minden mást megelőző garantálása mellett a hatásos vakcina és a hatékony oltási program segítheti a magyar gazdaság válságból való kilábalását, szolgálja több százezer, egzisztenciáját féltő magyar munkavállaló és a kilátásaikban bizonytalan magyar vállalkozások érdekét.

A lehető leghatékonyabb oltási program csakis az önkormányzatok bevonásával valósítható meg. Az önkormányzatok és a kormány között fennálló viták és nézetkülönbségek ellenére ezért ajánljuk és javasoljuk az együttműködést három területen.

  1. A koronavírus-oltással kapcsolatos közbizalom növelése
 

Talán miniszterelnök úr is osztja amiatti aggodalmainkat, hogy egyes felmérések szerint letaglózóan sokan vannak, akik nem kívánják beoltatni magukat a koronavírus-elleni vakcinával. A magyar közélet régi rákfenéje a közbizalom alacsony szintje, ezt az elmúlt években gerjesztett politikai megosztottság tovább gyengítette. Ezért is fontos, hogy a koronavírus-oltással kapcsolatos közbizalom erősítéséért minden döntéshozó a maga területén kellő erőfeszítéseket tegyen. A közbizalom növelésének elsődleges módja a politikai propagandától mentes köztájékoztatás és a hiteles információszolgáltatás. Úgy látjuk, e téren a kormány vezetőinek és a kormány szerveinek gyakorlata elégtelen. Úgy véljük, nagymértékben hozzájárulhat a közbizalom erősítéséhez az önkormányzatok bevonása a vakcinával kapcsolatos, tudományosan megalapozott tények széleskörű megismertetésébe, valamint az oltási programmal kapcsolatos, politikai lózungoktól mentes köztájékoztatásba. Ezért ajánlunk e téren segítséget a kormánynak.

  1. Az oltási program kidolgozása
 

A kormány által nemrégiben nyilvánosságra hozott „oltási program” kidolgozottságában, konkrétságában elmarad más Európai Uniós tagállamok oltási programjától. Osztjuk azok véleményét, akik ezt elsősorban afféle prioritási listának tekintik. A kormányzati tervek sok szakmai kérdést hagynak megválaszolatlanul. A kormány által meghatározottak szerint az egészségügyben dolgozók (I. csoport) és a rendvédelem-közigazgatás (IV. csoport) kivételével minden kockázati csoport oltása összefügg önkormányzati hatáskörökkel és intézményfenntartói felelősséggel, ilyen:

-         a szociális ellátásban dolgozók és részesülő személyek oltása (II. csoport)

-         a kritikus infrastruktúrában dolgozó személyek oltása (VI. csoport)

-         a kockázati csoportokba (III. csoport), illetve a 18-59 éves kockázati csoportba nem tartozó lakosok oltása (VII. csoport)


Az oltási program pontosabb kidolgozásában ezért nem csak ajánljuk, de elengedhetetlennek is tartjuk az együttműködést az önkormányzatok és a kormány között.

 

  1. Az oltási program lebonyolítása
 

Tisztában vagyunk vele, hogy az országos oltási program lebonyolítása jelentős logisztikai kihívás a kormány számára. Sok érv szólna amellett, hogy az oltási program lebonyolítását a kormány az önkormányzatokra bízza. De ha ezt nem kívánja megtenni, az önkormányzatok bevonása, a velük való egyeztetés a végrehajtás sikerének talán legfontosabb feltétele. Már csak azért is, mert az országos oltás megszervezésével kapcsolatos eddigi tervek sok szempontból tűnnek kidolgozatlannak. Miniszterelnök úr felvette például, hogy a tömeges oltásokat a választás napján szavazókörök számára kijelölt helyiségekben lehetne lebonyolítani, ám nyilván tisztában van vele, hogy ezen helyiségek jelentős részben önkormányzati tulajdonban, illetve fenntartásban vannak, nagy számban jelentenek oktatási intézményt, óvodát, bölcsődét, amelyek, funkciójukból fakadóan, nem feleltethetők meg az egészségügyi ellátással kapcsolatos jogszabályi és szakmai feltételeknek. Az önkormányzatok ugyanakkor készek és képesek az általuk működtett egészségügyi alapellátás és szakellátás rendszerében, a településeinken élő polgárok által jól ismert rendelőintézetek hálózatával, az ott áldozatos munkát végző egészségügyi dolgozók szaktudásával hozzájárulni az oltási program sikeres lebonyolításához.

Úgy véljük, a koronavírus-járvány legyűrése, az egészségügyi és gazdasági válságból való kilábalás fontos feltétele, hogy az önkormányzatok és a kormány közötti vitáktól függetlenül a kormány mutasson hajlandóságot a partnerségre, kezdeményezzen egyeztetést az oltási programról is az önkormányzati szövetségekkel. A kormány együttműködési hajlandósága annak felismeréséből kell fakadjon, hogy a koronavírus ellen hatékony védelmet adó megbízható vakcina biztosítása a magyar polgárok számára a lehető legszélesebb körben olyan nemzeti érdek, amely felülír minden hatalmi-politikai szempontot, vagy propagandacélt.

Az önkormányzatok e nemzeti cél érdekében ajánlanak segítséget a kormánynak, az együttműködés kizárólag a kormány és miniszterelnök úr belátásán és felelősségérzetén múlik.

Üdvözlettel

Gémesi György polgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke

dr. Kiss László polgármester, a Budapesti Önkormányzati Szövetség társelnöke

Karácsony Gergely főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének és a Budapesti Önkormányzati Szövetség


Vissza