2024. július 15. Henrik, Roland napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá alakulnak

Hír

2012-10-23


A Magyar Országgyűlés 2011. szeptember 19-i ülésnapján szavazott a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatról, melynek értelmében 2012. január 1. napjával a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá alakulnak át.A Magyar Országgyűlés 2011. szeptember 19-i ülésnapján szavazott a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatról, melynek értelmében 2012. január 1. napjával a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá alakulnak át.

A javaslat 84.§ (2) valamint (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „84.§ (2) 2012. január 1. napjával a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működtetését és fenntartását szolgáló, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok használatában lévő, és a tűzoltósági feladatok elvégzéséhez szükséges önkormányzati vagyon térítésmentesen az állam tulajdonába kerül.

Az ingatlanon fennálló jelzálogjog más, megfelelő értékű, az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanra történő átterheléséről (fedezetcsere) az önkormányzat és a jelzálogjog jogosultja között egyezség létrehozását kell megkísérelni. Egyezség hiányában a fedezetcseréről a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve dönt úgy, hogy a jelzálogjoggal biztosított követelésnek az ingatlan tulajdonjogának átadására irányuló eljárás megindításakor fennálló értékénél a fedezetül szolgáló ingatlan értéke nem lehet kisebb. A fedezetcseréről rendelkező határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Fedezetcserének nincs helye, ha a jelzálogjog által biztosított követelés alapja az önkormányzat által az ingatlan felújítására fordított hitel.

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak, és az ingatlan átadásával érintett települési vagy megyei önkormányzatoknak 2012. január 1. fordulónappal át kell adniuk az állami tűzoltóság részére a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működtetését és fenntartását szolgáló, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok használatában lévő, és a tűzoltósági feladatok elvégzéséhez szükséges vagyonukat.”

 

 Tisztelt Polgármester Hölgyek és Urak!

 Az elmúlt évtizedben az érintett ingatlanok felújítására, valamint a tűzoltósági feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzésére a települési önkormányzatok jelentős forrásokat biztosítottak, melynek összegét az önkormányzati rendszerből történő folyamatos forráskivonás miatt számos esetben csak hitelből tudták finanszírozni. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége a fennálló kötelezettségeknek továbbra is önkormányzatokra háruló jövőbeni terhe miatt sem tartja elfogadhatónak a vagyon átadásának fent említett eljárási rendjét, ezzel kapcsolatban további egyeztetéseket tart szükségesnek.

 Céljaink segítése érdekében kérem Tisztelt Polgármester hölgyek és urak szíves tájékoztatását az alábbi kérdésben:

„A vagyon tervezett átadása az Ön által vezetett településre nézve milyen kötelezettséget jelent (beleértve az eddigi felújításokra, beszerzésekre költött forrást és jelenleg fennálló hosszú távú kötelezettségeket, azok nagyságát, valamint bejegyzett jelzálogjogot)?”

 Az érdekek hatékony érvényesítése céljából várom – lehetőség szerint néhány napon belüli –válaszukat!

 

Dr. Gémesi György

a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke 


Vissza