2024. május 26. Fülöp, Evelin napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

A fenntartható városfejlesztés stuttgarti példája – Kötelező olvasmány minden polgármesternek

Hír

2014-07-02


Földünk népességének növekedése, a nyersanyagok, az energiahordozók fogyása, és a kritikus mértékű környezetszennyezés miatt egyre nagyobb hangsúly helyeződik a fenntartható fejlődésre az élet minden területén, így a városfejlesztés esetében is. Wolfgang Schuster „Fenntartható városok – a jövő életterei” című könyve – amit 2014. július 2-án mutattak be Budapesten – nagy segítséget nyújthat ehhez a polgármestereknek. A Konrad Adenauer Stiftung rendezte könyvbemutató-vitaesten Gémesi György, a MÖSZ elnöke is részt vett. Földünk népességének növekedése, a nyersanyagok, az energiahordozók fogyása, és a kritikus mértékű környezetszennyezés miatt egyre nagyobb hangsúly helyeződik a fenntartható fejlődésre az élet minden területén, így a városfejlesztés esetében is. Wolfgang Schuster „Fenntartható városok – a jövő életterei” című könyve – amit 2014. július 2-án mutattak be Budapesten – nagy segítséget nyújthat ehhez a polgármestereknek. A Konrad Adenauer Stiftung rendezte könyvbemutató-vitaesten Gémesi György, a MÖSZ elnöke is részt vett.A könybemutató résztvevői: Gémesi György, Wolfgang Schuster, Hornyánszky-Hittner Hanna, Bartus Gábor és Frank Spengler  

„Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban” – ezzel a Mahatma Gandhitól származó gondolattal kezdi könyvét és kezdte előadását Wolfgang Schuster, Stuttgart korábbi főpolgármestere, majd kifejtette, mit kell tenni egy település fenntartható fejlődésének előmozdítása érdekében, milyen hosszú távú célokat kell megfogalmazni ahhoz, hogy megfelelő válaszokat adhassunk korunk szociális, gazdasági és ökológiai kihívásaira. 

Wolfgang Schuster ezeket a nagy célterületeket 21 önkormányzati feladatkörre osztotta „Fenntartható városok – a jövő nemzedék életterei” című, Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről írt könyvében. E feladatok közé éppen úgy beletartozik a munkahelyteremtés, mint az atomenergiáról és a fosszilis energiahordozókról a megújuló energiára való átállás, az energiafüggőség csökkentése, a helyi élelmiszertermelés, az energiahatékony építészeti technológiák és a fenntartható mobilitás elterjesztése, vagy a demográfiai változásokból adódó nehézségek kezelése. A német politikus mindemellett felhívta a figyelmet az alulról szerveződő megoldások fontosságára és arra, hogy a jólét és a fenntarthatóság nem zárják ki egymást.

„Mi Magyarországon még messze vagyunk a stuttgarti szinttől, de már sokat léptünk előre a rendszerváltozás idején tapasztaltakhoz képest – vette át a szót Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke. Mint elmondta, a MÖSZ számára is nagyon fontos a fenntartható fejlődés gondolatának minél szélesebb körű megismertetése, ezért a szövetség számos konferencián foglalkozott e témával, a Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozóján pedig egy külön szekcióülésen vitatták meg az ezzel kapcsolatos tennivalókat, lehetőségeket.

A MÖSZ elnöke szerint nálunk most elsősorban a vidék fenntartható fejlesztésére kell fókuszálni, mert itt van a legnagyobb szükség a változtatásra, a munkanélküliség felszámolására, a kistelepülések népességmegtartó erejének fokozására, a lakosság bevonására a mezőgazdasági termelésbe, illetve a megtermelt élelmiszerek feldolgozásába. Szerencsére egyre több a pozitív példa, sőt már önellátó, önfenntartó települések is akadnak az országban. Gémesi György elmondta azt is, miként valósul meg a fenntartható fejlesztés koncepciója Gödöllő esetében, majd azzal zárta szavait, hogy Wolfgang Schuster könyvét kötelező tananyaggá tenné a magyar polgármesterek számára. 

Bartus Gábor, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára négy fontos területen vetette össze a magyar és a stuttgarti gyakorlatot, két esetben pozitív, kettőben negatív eredményre jutva hazánkat illetően. Pozitívumként említette, hogy itthon is látjuk: a fenntartható fejlődésnek nem csupán ökológiai, hanem gazdasági, tudományos, társadalmi és kulturális vetületei is vannak. Szintén pozitív, hogy pontosan felismertük a globális, illetve az európai és a magyarországi demográfiai változások közötti különbségeket, s ennek megfelelőek a helyzet kezelésére keresett válaszaink.

Negatívum viszont, hogy megelégszünk a gazdasági fejlődés relatíve alacsonyabb anyag- és energiafelhasználással való elérésével, az anyag- és energiafelhasználás abszolút mértékű csökkentése helyett, és az sem helyes, hogy a sokat emlegetett szubszidiaritás elvét csak ritkán valósítjuk meg a gyakorlatban. „Mi mindig az államra vagy a piacra akarjuk bízni a problémák megoldását, az önkormányzatokról, az egyházakról és a civil szervezetekről viszont hajlamosak vagyunk megfeledkezni” – fejtette ki Bartus Gábor.

Az est házigazdája Frank Spengler, a Konrad-Adenauer-Stiftung magyarországi képviseletvezetője, a beszélgetést Hornyánszky-Hittner Hanna, a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársa moderálta.

Forrás: Magyar Polgármester Online 


Vissza