MOSZ

President's greeting

moszGreeting words of Mr. György Gémesi

 

tovább

Introduction

Main targets of the Hungarian Association of Local Governments are the local and municipal interest’s representation, promotion and protection.

tovább

Join our Association

Useful information to join our Association

tovább

EU News

Here you can find some news and download some documents in English as well.
Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe – EDUC – 21 November 2014. Brussels


21 November 2014, the CoR draft opinion on “Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe”, rapporteur Mr. György Gémesi (president of the MÖSZ) was voted and accepted by the EDUC of the Committee of the Regions in Brussels. Cultural heritage creates significant economic and societal wealth, which directly benefits Europe's regions and cities. Despite it also being a cornerstone of local, regional, national and European identity, György Gémesi, Mayor of Gödöllő, has criticised that insufficient value is placed on cultural heritage in an opinion for the EU Committee of the Regions.
 More information 

Downloads:
- Towards an intergrated approach1to cultural heritage for Europe


Plenary Session and OPEN DAYS is Brussels

The next plenary session of the Committee of the Regions (CoR) will be held 6-8 October in the frame of the OPEN DAYS 2014 with motto: Growing together – Smart investment for people”. During the plenary will have an open discussion with key-note speeches of Mr. Johannes Hahn, European commissioner for regional policy and also with Mr. José Ángel Gurría, secretary general of the OECD. More information 

Downloads:
- COM Comcommunication on Policy Framework for Climate and Energy in the Period from2020 to 2030  
- COM Comcommunication on a Clean Air Program forc Europe


Mr. György Gémesi is voted and accepted as rapporteur for the CoR opinion on “Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe”

In today’s meeting of the EDUC Commission of the Committee of the Regions (CoR), Mr. György Gémesi, president of the MÖSZ was voted as rapporteur to work out the CoR opinion on “Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe”. 
More information 


Integrated approach to Cultural Heritage for Europe

The European Commission (COM) approved its Communication on “Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe” this summer, which examines what the EU can do to enhance heritage’s intrinsic value and take advantage of its economic and societal potential. More information 

Downloads:
- COM Communication
- Maping of Cultural Heritage actions in the EU policies


Uniós szakpolitikák városi dimenziója és az uniós városfejlesztési menetrend

Az Európai Bizottság (COM) nyilvános konzultációt tart 2014. szeptember 26-áig az uniós szakpolitikák városi dimenziója és a városfejlesztés kérdéskörében. A közelmúltban kiadott bizottsági közlemény a városi Európa kihívásaival és lehetőségeivel, a városfejlesztés és a várospolitika kérdésköreivel foglalkozik. Az Európai Bizottság a városfejlesztésben érintett szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások, uniós polgárok stb. véleményét kéri a kérdőívben megadott kérdésekre. Bővebben 

Letölthető tartalmak:  
- A Bizottság (COM) közleménye - Az uniós szakpolitikák városidimenziója - 
- Az uniós városfejlesztési menetrend legfontosabb elemei.pdf
  
- Jövő városai tanulmány összefoglalója DG REG (Regionális Politika Főigazgatóság).pdf 


Az ivóvíz minősége az EU-ban – Nyilvános konzultáció

Az Európai Bizottság (COM) nyilvános konzultációt tart 2014. szeptember 23-áig az ivóvíz minősége kérdéskörében. A”Right2Water” sikeres európai polgári kezdeményezés alapján COM közleményt fogadott el idén tavasszal és nyilvános konzultációt indított nyáron az ivóvízre vonatkozó, jelenleg hatályos EU irányelv felülvizsgálatával kapcsolatban. A konzultáció kérdőíve magyar nyelven is elérhető és kitölthető. Bővebben 

Letölthető tartalmak: 
- Nyilvános konzultáció elektronikus kérdőíve.pdf 
- A Bizottság (COM) közleménye - Minden embernek joga van a vízhez és a megfelelő higiéniás körülményekhez.pdf 


Az új Európai Bizottság (COM) összetétele (2014-2019)  Javaslat az Európai Parlamentnek

Jean-Claude Juncker (LU) – az Európai Bizottság (COM) következő 5 éves időszakra megválasztott elnöke – 2014. szeptember 10-én nyilvánosságra hozta a 2014. november 1-jétől működő új COM összetételére és a biztos-jelöltek politikai területeire, feladatkörére vonatkozó javaslatát. Az Európai Bizottság 28 taggal (egy elnök és 27 EU biztos) fogja ellátni feladatát november 1-jétől hivatalba lépve Brüsszelben. Az új testületnek hét elnök-helyettese lesz, köztük Federica Mogherinit, az EU kül-és biztonságpolitikai főképviselői tisztségre jelölte az Európai Tanács (EiT). Bővebben 

Letölthető tartalmak:
- A COM új összetétele.pdf 


Jiří Buriánek a Régiók Bizottsága (CoR) új Főtitkára

Brüsszelben az idei év az Európai Unió intézményeiben, a mandátumok változásaiban, megválasztásában aktív esztendő az európai parlamenti választásokat követően is. A helyi és regionális önkormányzatokat képviselő Régiók Bizottságában (CoR) 2014. szeptember 1-jétől lépett hivatalba 5 éves mandátummal az új főtitkár, Jiří Buriánek (CZ/DE), akit a CoR Bureu (elnökségi) ülés nyáron hagyott jóvá a tisztség betöltésére. Jiří Buriánek korábban a Tanács Főtitkárságán volt a közlekedésért, az iparért és az innovációért felelős igazgató, valamint dolgozott az Európai Bizottság (COM) Kutatási Főigazgatóságán is. 


Elkészült a Többszintű Kormányzás Európai Chartája

A Régiók Bizottsága (CoR) kidolgozta és 2014. április 3-án elfogadta az európai többszintű kormányzás chartáját és azt ajánlja, hogy az EU valamennyi helyi és regionális önkormányzata csatlakozzon aláírásával a chartához, annak alapelveihez. Május 9-től nyílt meg a folyamatos lehetőség csatlakozni a chartához és erre vonatkozóan a tagállamok valamennyi hivatalos nyelvén elérhető az útmutató az aláíráshoz, valamint maga a Charta szövege is. Bővebben

Letölthető tartalmak:
- Európai Többszintű Kormányzás Charta (MLG).pdf 
- Útmutató az aláíráshoz.pdf  


Gémesi Györgyöt választották meg a CoR EDUC-bizottsága koordinátorának

Az Európai Unió Régiók Bizottsága (CoR) néppárti (EPP) frakciója dr. Gémesi Györgyöt, Gödöllő város polgármesterét, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) elnökét választotta meg az oktatás, ifjúság, kultúra és kutatás témakörökkel foglalkozó EDUC szakbizottság koordinátorának 2014. április 10-én, Brüsszelben, így ezentúl ő vezeti az EPP EDUC előkészítő üléseit. Gémesi György 2006 óta tagja az EU Régiók Bizottságának. Bővebben  


CoR CIVEX szakbizottság – EU bel-és igazságügyi politikája

A Régiók Bizottsága (CoR) CIVEX – uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek – szakbizottságának következő ülésére április 7-én kerül sor Brüsszelben, amelynek keretében napirenden lesz az EU bel-és igazságügyi politikája, a migrációs és menekültügyi kérdések is. Az ülés CoR tagjaként Gémesi György, MÖSZ elnöke is részt vesz a témakör megvitatásában. Bővebben  

Letölthető tartalmak:
- CIVEX-napirend

- Stockholmi Program
- CoR-vélemény a stockholmi Program végrehajtásáról


Egészségvédő testmozgás és sport – Az Eurobarometer felmérése

A sportról és egészségvédő testmozgásról készült legutóbbi Eurobarometer felmérése szerint az uniós polgárok 59 százaléka sosem, vagy csak ritkán sportol, 41 százalékuk pedig legalább hetente sportol, vagy végez egészségvédő testmozgást, szabadidős sporttevékenységet. A felmérés és az EU intézmények dokumentumai a helyi önkormányzatok és helyi sportlétesítmények, sportklubok szerepét hangsúlyozzák a sportra és egészségvédő testmozgásra való ösztönzésben.Bővebben

Letölthető tartalmak:
- A COM hatásvizsgálatának összefoglalója 
- ERASMUS + 
- CoR - Erasmus mindenkinek 
- CoR - A sport európai dimenziójának fejlesztese 
- CoR - Sport, fogyatékosság, szabadidő 
-Az Eurobarometer közzétett részletes felmérése (EN)
- Az Eurobarométer felmérés összefoglalója
- A Tanács ajánlása az egészségvédő testmozgás ágazatközi előmozditásáról


Régiók Bizottsága (CoR) következő plenáris ülése – Brüsszel, 2014. április 2-3. 

A Régiók Bizottsága következő plenáris ülésére 2014. április 2-3. között kerül sor Brüsszelben. Az ülésen megvitatásra és elfogadásra kerülnek pl. a bővítés, a mezőgazdasági termékek és az energiapolitika témakörében kidolgozott CoR dokumentumok. Emellett a plenáris keretében felszólal Andor László, foglalkozatásért, szociális ügyekért és esélyegyenlőségért felelős európai biztos; Štefan Füle, az Európai Bizottság bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős tagja; valamint Volodimir Grojszman, Ukrajna regionális építés- és lakásügyi miniszterelnök-helyettese. Megvitatásra kerül továbbá a többszintű kormányzás megvalósítása az Európai Unióban és határozathozatalra szerepel az Európai Többszintű Kormányzás Chartájáról szóló állásfoglalás-tervezet.

Letölthető tartalmak:
- Plenáris ülés áprilisi napirendje 
- CoR-vélemeny a tervezett bővítési stratégiáról (2013-2014) 
- COM-közlemény a bővítési stratégiáról 
- CoR-vélemény a tervezett energiaügyi állami támogatasokról  
- CoR-háttér a foglalkoztatásról, szociális ügyekről 
- CoR-háttér a többszintű kormányzás megvalósításához 
- CoR-állásfoglalás-tervezet a többszintű kormányzás megvalósításához 


„Vízhez való jog” – Sikeres európai polgári kezdeményezés

Az uniós polgársághoz kapcsolódó egyik jog, az európai (uniós) polgári kezdeményezés eszközével az Európai Unióban az uniós polgároknak lehetősége nyílik arra, hogy uniós jogszabály megalkotását kezdeményezzék olyan uniós hatáskörébe tartozó területeken, ahol szükségesnek tartják az egységes európai fellépést. Bővebben

Letölthető tartalmak:
- A COM sajtóközleménye a vízhez való jog európai polgári kezdemenyezés témakörben 


EU 2014 választások, EPP Csúcstalálkozó – Az EPP regionális és helyi politikai vezetői Poznanban

2014. április 25-én magas-rangú csúcstalálkozót tartanak az EPP helyi és regionális vezetői a lengyel Obywatelska Platform együttműködésével Poznanban azzal a céllal, hogy egy hónappal az EU választások előtt további eszmecserét folytassanak a növekedésről és foglalkoztatásról az EU régiói és városai tekintetében, valamint az Európai Parlament (EP) és az Európai Bizottság (COM) következő új 5 éves ciklusának céljairól. Az EU kulcspolitikái, mint például a kohézió, a kkv-ék, a fiatalok foglalkoztatása, versenyképesség, oktatás, innováció és fenntarthatóság kiemelt témái lesznek a széleskörű eszmecserének, amelyen Dr. Gémesi György, MÖSZ elnök is részt vesz a Régiók Bizottsága EPP csoportjának tagjaként.

Letölthető tartalmak:
- A csúcstalálkozó programja (EN) 


Az európai parlamenti és a helyi választások 2014

Az Európai Unió a választójogi kérdéskörben a helyi önkormányzati és az európai parlamenti választásokat szabályozza irányelvekben. A szabad mozgás az uniós polgársághoz tartozó egyik alapjog, többek között szabadon telepedhetünk le az uniós tagállamokban és részt vehetünk a lakóhelyünk szerinti helyi önkormányzati, valamint az európai parlamenti választásokon. Bővebben 

Letölthető tartalmak: 
- Az Európai Bizottság (COM) jelentése az uniós polgárságról (2013)  
- A Régiók Bizottsága (Cor) véleménye
- A Tanács 1994-es helyi önkormányzati választásokra vonatkozó irányelve 

- A Tanács 1993-as irányelve  
- A COM közleménye a 2014-es uniós választásokra vonatkozóan 
- A COM jelentése a 94/80/EK irányelv alkalmazásáról
- Leuveni tanulmány: a helyi önkormányzatok kommunikációs lehetőségei (EN)


„Jólét bolygónk felélése nélkül” – Környezetvédelmi cselekvési program 2020-ig

A hetedik környezetvédelmi cselekvési program a „szennyező fizet” elvén, az elővigyázatosság elvén, valamint a megelőzés elvén és azon az elven alapul, hogy a szennyezést annak forrásánál kell megszüntetni. Bővebben  

Letölthető tartalmak:
  
- EU 7. környezetvédelmi cselekvési program összafoglaló  
- Uniós határozat a környezetvédelmi cselekvési programról   
 


Fejlesztési együttműködések, előcsatlakozási eszközök, európai szomszédságpolitika

Az EU2020 Stratégia figyelembevételével kidolgozott, megvitatott és elfogadott uniós finanszírozási eszközök, rendeletek a tagjelölt és harmadik országok, valamint az európai szomszédságpolitika tekintetében kihirdetésre kerültek. Az IPA II. előcsatlakozási és támogatási eszköz például a kedvezményezettek - Albánia, Bosznia-Hercegovina, Izland, Koszovó, Montenegró, Szerbia, Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság - politikai, intézményi, jogi, közigazgatási, társadalmi és gazdasági reformjainak az elfogadásában és végrehajtásában ad támogatást az uniós tagság érdekében.

Letölthető tartalmak: 
- Fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz 
- IPA 
- Dedemokrácia és emberi jogok finanszírozási eszköz 
- Európai szomszédságpolitikai eszköz 
- Harmadik országok partnerségi támogatás 


Rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap

Az anyagi nélkülözésben élő személyek száma növekszik az EU-ba, ugyanakkor a szegénység és társadalmi kirekesztés eltérő a tagállamokban. Az alap előirányzatainak tagállamok közötti elosztása során a 2014 – 2020 közötti időszakban egyforma mértékben szükséges figyelembe venni azokat a mutatókat, amelyeket az Eurostat adatai alapján értékelnek: súlyos anyagi nélkülözésben élő lakosság és a rendkívül alacsony munkaintenzitású háztartásokban élők. Bővebben  

Letölthető tartalmak:
- Uniós rendelet leginkább rászorulókat támogató alapról


Árvízvédelem - Az Európai Bizottság tanulmánya

Az Európai Bizottság (COM) tanulmányt tett közzé az árvízvédelemről és a környezetbarát adókról. A dokumentum elemzi a környezetvédelem és a gazdaságpolitika közötti összefüggéseket, az árvizek makrogazdasági hatását, az erőforrás-hatékonyságot szem előtt tartó kkv-ék támogatásával kapcsolatos bevált gyakorlatokat és a környezetvédelmi kiadásokat valamennyi tagállamban és bemutatja, milyen általános gazdasági előnyökkel jár, ha kellő időben beruháznak az árvizek elleni védekezésbe. Bővebben 
Letölthető tartalmak: 
- Az Európai Bizottság tanulmánya


EU 2014-2020 költségvetési időszak – Strukturális, kohéziós és beruházási alapok

Az idei évtől kezdődő új hétéves EU költségvetési ciklusban, 2014-2020 között új uniós rendeletek szabályozzák a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítése érdekében megvalósuló beruházásokat. A kohéziós politika 351,8 milliárd EUR-t biztosít az EU tagállamok régióiba, városaiba és a reálgazdaságba történő beruházásokra. Ennek alapja az EU2020 Stratégia: a növekedés elősegítése és a munkahelyteremtés, az éghajlatváltozással és az energiafüggőséggel szembeni küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztettség csökkentése. Bővebben 

Letölthető tartalmak
- Uniós rendelet a Kohéziós Alapról (KA) 
- Uniós rendelet az Európai Szociális Alapról (ESZA)
- Uniós rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapról (EFRA) 
- Uniós rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapról (EMVA) 
- Uniós rendelet az Európai Teruleti együttműkodesi csoportosulásról EGTC)
- Uniós rendelet az Európai Területi Együttműködésekről (ETE) 
- Az Európai Bizottság (COM) végrehajtási határozata 
- Európai kohéziós politika (2014-2020)
- Az Európai Bizottság (COM) végrehajtási rendelete
- COM végrehajtási rendelete a "Beruházás a növekedésbe..."célkitűzés szabályairól  


OPEN DAYS 2014 – Brüsszel, 2014. október 6-9.

2014-ben is folytatódik a nagysikerű OPEN DAYS – helyi és regionális önkormányzatok programsorozata Brüsszelben az uniós intézmények, tudományos és a regionális irodák, képviseletek, vállalatok együttműködésével. „Growing togehter – Smart investment for people” (együtt növekedni – okos beruházások a humán erőforrásba) a mottója az idei évben, október 6-9 között megrendezésre kerülő OPEN DAYS-nek. Bővebben 


Településekkel, városokkal Európáért a fiatalok szemszögéből – Régiók Bizottsága (CoR) Brüsszel, 2014. április 1. 

A Régiók Bizottsága 20 éves évfordulója keretében 2014. április 1-jén Brüsszelbe 150 fiatalt és tanulókat hív meg konferenciára különböző ifjúsági szervezetek, európai politikai pártok, uniós intézmények, regionális képviseleti irodák és önkormányzatok részéről azzal a céllal, hogy a többszintű Európa és a Régiók Bizottsága (CoR) jövőjét megvitassák. A konferencia Belgium egyetemeivel együttműködve valósul meg. Az esemény során visszajelzéseket várnak a fiataloktól arról, hogy milyen elvárásaik fogalmazódnak meg az EU-ról és a CoR-ról. A párbeszéd eredményeit maguk a fiatalok mutatják be a 20. évforduló ünnepsége alkalmából az április 2-ai CoR plenáris ülésen, majd azt követően a CoR tagjaival is lehetőség nyílik eszmecserére. 


 „Az Ön hangja Európában” – az Európai Bizottság (COM) nyilvános konzultációja

Az Európai Bizottság egy-egy uniós szakágazati témakörben nyilvános konzultációkat biztosít az uniós polgároknak, tagállami helyi önkormányzatoknak és szervezeteknek, lehetőséget adva arra, hogy az elfogadás előtt álló COM dokumentumok már a tagállami érdekeket tükrözzék, vagy figyelembe vegyék és ennek megfelelő bizottsági (COM) javaslat kerüljön az Európai Unió Tanácsa érintett munkacsoportjainak vitájára. Jelenleg az alábbi uniós bizottsági javaslatokban tart COM konzultációt az alábbi     honlapon: http://ec.europa.eu/yourvoice/
consultations/index_hu.htm
Bővebben


„Let Me Vote” konferencia Brüsszelben, Gémesi György bevezető előadásával 

A Régiók Bizottsága (CoR), az Európai Polgári Kezdeményezés, valamint európai és civil szervezetek együttműködésével választójog és részvételi demokrácia Európában címmel rendeztek konferenciát, panelbeszélgetést Brüsszelben, ahol a Régiók Bizottságát képviselve Gémesi György köszöntötte a résztvevőket és bevezető előadásában kiemelte annak jelentőségét, hogy az uniós polgárok részt vegyenek az Európai Unió életében, nem utolsósorban a lakóhelyük szerinti országukban is. Bővebben

Letölthető tartalmak:
- Útmutató az európai polgari kezdemenyezéshez 
- Rendeletek az európai polgári kezdeményezéshez
- CoR-vélemény az európai polgári kezdeményezésről 


A víz és a szennyvízhálózat emberi jog – Európai polgári kezdeményezés

Az uniós polgársághoz kapcsolódó egyik jog, a polgári kezdeményezés eszközével az Európai Unióban az uniós polgároknak lehetősége nyílik arra, hogy uniós jogszabály megalkotását kezdeményezzék olyan uniós hatáskörébe tartozó területeken, ahol szükségesnek tartják az egységes európai fellépést. A folyamatban lévő kezdeményezések között szerepel egy javaslat: „A víz és a szennyvízhálózat emberi jog! A víz egy nyilvános jó, nem árucikk!" Bővebben 


Az uniós polgárság előnyeinek maximális kihasználása

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság 2013. február 19-én – Viviane Reding, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős európai biztos részvételével – közös, nyilvános meghallgatást tartott Brüsszelben az uniós polgárság jogairól. A meghallhatáson a Régiók Bizottságát (CoR) Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke képviselte, és mondott beszédet az uniós polgárság erősítése és az uniós polgárok választójogainak támogatása témakörében. Bővebben

Letölthető tartalmak:

- Európai Bizottság (COM) kiadványa az uniós polgárságról
- CoR-vélemény az unios polgárság erősítéséről 


Városi dimenzió a kohéziós politikában - Régiók Bizottsága EPP szeminárium Szófiában

2012. november 9-én Szófiában szeminárium keretében folytat további párbeszédet, vitát a kohéziós politika városi dimenziójáról, valamint a fővárosok és a metropolitan régiók szerepéről az EU2020 Stratégia céljainak elérése kérdéskörében a Régiók Bizottsága (CoR) EPP csoportja, amelyen a CoR EPP tagjaként a MÖSZ több tagja is részt vesz. Bővebben


V4+3 Konferencia - Krakkó

2012. október 18-19. között a V4 Lengyel Elnöksége, a Lengyel Regionális Fejlesztési Minisztérium „A területfejlesztés támogatása hatékony eszközökkel; V4 országokban, valamint Bulgáriában, Romániában és Szlovéniában a regionális politika végrehajtásnak tapasztalatai” címmel konferenciát szervezett Krakkóban, amelyen a MÖSZ is részt vett. Bővebben


Konzultáció az EU közlekedéspolitikájának városi dimenziója tárgykörében


Az Európai Bizottság (COM) Mobilitásért és Közlekedésért Felelős Főigazgatósága (DG MOVE) nyilvános elektronikus konzultációt tart weboldalán 2012. december 17-éig a városi közlekedés, tiszta közlekedés témakörében.
A kérdőívre adott válaszok, javaslatok az EU minden hivatalos nyelvén kitölthető, így magyarul is. Bővebben


Az Európai Bizottság (COM) Regionális és Várospolitikáért Felelős Főigazgatóságának nyilvános konzultációja


Az Európai Bizottság (COM) Regionális és Várospolitikáért Felelős Főigazgatósága nyilvános konzultációt tart weboldalán 2012. december 14-éig a szennyvízkezelő rendszerek működtetésével kapcsolatban, amelyhez a részletek, a vélemény megküldésének lehetősége itt található: http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/gpp/
index_en.cfm 

Bővebben 


Konzultáció a Régiók Bizottságában a választójogról, uniós polgárságról Brüsszelben

A Régiók Bizottságában (CoR) 2012. október 15-én 14.30-16.00 óra között nyilvános konzultációra kerül sor az uniós polgárok választójoga témakörében a kérdésben érintett és érdeklődő helyi és regionális önkormányzati képviseletek, szövetségek és egyéb nem kormányzati szerv képviselőivel Brüsszelben. A konzultáció során Dr. Gémesi György által kidolgozott munkadokumentum alapján folytatódik eszmecsere, amelyre építve a CoR CIVEX szakbizottság tagjaként dolgozza ki a MÖSZ elnöke a 27 tagállam nevében készülő önálló véleménytervezetét „Az uniós polgárság erősítése: az uniós polgárok választójogának támogatása” címmel 2012. november elejéig. Helyszín: Régiók Bizottsága, JDE 70-es terem. További részletek a CoR honlapján: http://cor.europa.eu/en/activities/stakeholders/Pages
/stakeholder-consultation-gyorgi-gemesi.aspx

Letölthető tartalmak:
- Munkadokumentum


Európai régiók és városok támogatásával az EU 2020, Európa növekedés stratégiájának megvalósítása

A Régiók Bizottsága (CoR) a héten indította el a tagállamok, régiók, városok számára is irányadó EU2020 Stratégia témakörével foglalkozó weboldalát azzal a céllal, hogy az Európai Unió helyi és regionális önkormányzatait segítve közelebb hozza számukra a Stratégia megértését és végrehajtását a többszintű kormányzás elvére is figyelemmel. Web: http://cor.europa.eu/en/activities/europe2020/Pages/
europe-2020.aspx

Bővebben 
 


Területi paktumok és többszintű kormányzás partnerségben az EU2020 céljaihoz

A Régiók Bizottsága (CoR) 2012. október 8-án vitatta meg CoR Bureau (Elnökségi) ülésén a 3. nyomon követési, Monitoring Jelentését az Európa (EU) 2020 Stratégiáról. Bővebben

Letölthető tartalmak:
- CoR 3. Monitoring Jelentése az EU 2020 Stratégiáról 
- EU 2020 Stratégia 
- CoR Területi Paktumok Összefoglaló  


Uniós polgárok választójogának támogatása
 

2012. szeptember 24-én Dr. Gémesi György, a MÖSZ elnöke, a Régiók Bizottsága (CoR) tagjaként mutatta be Brüsszelben az önálló véleményének alapjául szolgáló munkadokumentumát „Az uniós polgárság erősítése: az uniós polgárok választójogának támogatása címmel. A MÖSZ elnöke bilaterális megbeszélés keretében tartott eszmecserét a témakörben a CoR tag türingiai igazságügyi miniszterrel, Dr. Holger Poppenhagerrel, aki támogatja a munkadokumentum tartalmi elemeit. A Régiók Bizottsága CIVEX ülésén megvitatott munkadokumentumban megfogalmazottakat üdvözölte az Európai Bizottság (a Bizottság) választójogért felelős Főigazgatóságának munkatársa és az Európa Tanács részéről, Andreas Kiefer, a Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának főtitkára. A Bizottság törekszik az Európai Unió részéről arra, hogy a választójogi névjegyzékbe vétel egyszerűsödjön, automatikus regisztráció valósulhasson meg a lakóhely szerinti regisztrációval párhuzamosan, vagyis a lakóhely szerinti bejelentés az uniós állampolgár részéről egyúttal automatikus választójogi névjegyzékbe vételt jelentsen a választásokon való részvételhez. Erre alapozva hangsúlyozta Dr. Gémesi György munkadokumentumának, az általa készülő CoR vélemény kidolgozásának támogatását, amelyben a javaslatok, tartalmi elemek egybeesnek az Európai Bizottság célkitűzéseivel.

 Az Európai Unióban 2013 a Polgárok Európai Éve lesz, amelynek középpontjában az uniós polgárság és az ehhez kapcsolódó jogok állnak, például a személyek szabad mozgása, a szavazati jog, vagy a helyi és európai parlamenti választásokon való részvételi jog. Az uniós CoR vélemény célja, hogy hozzájáruljon az uniós polgárság és az állampolgári jogok támogatásához, elsősorban a Lisszaboni Szerződésben rögzített uniós polgárok aktív és passzív választójogának maradéktalan megvalósításához (szavazhat és jelöltként indulhat), a részvétel ösztönzéséhez.

 Letölthető tartalmak:
- CoR CIVEX munkadokumentuma


Régiók Bizottsága Fórum

2012. november 28-án a Régiók Bizottsága (CoR) Fórumot szervez Brüsszelben, ahol ismerteti többek között „A helyi és regionális önkormányzatok szerepe az uniós polgárság és az uniós polgárjogok népszerűsítésében” című tanulmányát, amely meghatározza a helyi és regionális kihívásokat és a legjobb gyakorlatokat az uniós polgárok szabad mozgásával és választójogukkal összefüggésben. A legfontosabb eredmények és a jó példák az EU minden hivatalos nyelvén elérhető lesz és a CoR tagjainak, helyi és regionális önkormányzatoknak szóló kiadványként terjeszti majd a tagállamokban. Emellett az eredmények bekerülnek majd az Európai Bizottság (COM) által készítendő, uniós polgárságról szóló második jelentésbe 2013-ban.

A Fórum részletei a www.cor.europa.eu honlapon ismerhetőek meg.

magyar polgármester online

Partners


/files/viking.jpg

mosz

http://www.magyarpolgarmester.hu/files/EPS-magyarorszag_szivedhez_legkozelebb_fekete.jpg

mosz

fsd

 csfa

leblanc

flaga