2021. március 2. Lujza napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

Régiók Bizottsága


A Régiók Bizottsága Magyar Delegációja


A Régiók Bizottságában (Committee of the Regions - CoR) a Magyar Delegáció 2004. május 1-jétől vesz részt teljes jogú tagként a munkában és az üléseken. 12 taggal és 12 póttaggal képviseli a magyar önkormányzati érdekeket a brüsszeli székhelyű Régiók Bizottságában és a CoR eljárási szabályzat 2. cikke, valamint a Lisszaboni Szerződés részét képező Európai Unió Működésről Szóló Szerződés (EUMSZ) 300. cikkének megfelelően mindannyian választott önkormányzati képviselők. CoR tagságuk munkájában, hivataluk gyakorlásában nem utasíthatóak, tevékenységüket függetlenül végzik. Mandátumok ötéves ciklusra szólnak, a jelenlegi 2015. február 1-jéig tart. A MÖSZ elnökségének több tagja egyúttal a CoR Delegáció tagja is.

A CoR üléseken és egyéb hivatalos CoR találkozón, konferencián a (állandó) tagok vesznek részt, ami EU szabályozás szerint érvényes minden tagállam CoR delegációja tekintetében. A póttag abban az esetben jogosult az üléseken jelen lenni, amennyiben helyettesítőként jelöli meg a tag maga helyett részvételre, jelezve ezt a CoR belső eljárási regisztrációs rendszerében. Ennek megfelelően 12 magyar tag vesz részt Brüsszelben és a kihelyezett helyszíneken lévő CoR üléseken és érvényesíti közvetlenül az önkormányzati érdekeit az uniós szakpolitikákkal összefüggésben.

A Régiók Bizottságába történő delegálás tekintetében két lépcsős eljárással születik döntés és lépnek hatályba a CoR mandátumok. Tagállami hatáskörben a delegált lista javaslat a tagok és póttagok jelöltjeiről az önkormányzati szövetségek bevonásával készül el, amit az illetékes minisztérium hagy jóvá. A hivatkozott delegációs lista ezt követően a Magyarországi Állandó Képviselet (Brüsszelben) közreműködésével jut el az Európai Unió Tanácsához (a Tanács), ahol uniós hatáskörben, tanácsi eljárás keretében kerülnek kinevezésre a CoR magyar tagok. Az EU minden esetben csak azt vizsgálja, hogy megfeleljenek a tagok az EUMSZ és a CoR Eljárási Szabályzatban foglalt kritériumoknak. A CoR mandátumok az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetéssel lépnek hatályba.

Hogyan működik a Régiók Bizottsága?

A Régiók Bizottságát a 28 tagállamból összesen 353 tag és ugyanennyi póttag alkotja. A CoR tagok maguk közül választják meg 2,5 éves időtartamra a CoR elnökét, aki jelenleg Michel Lebrun (EPP/BE) 2015. februárig.

A CoR új főtitkára Jiří Buriánek (CZ/DE), aki 2014. szeptember 1-jétől tölti be a tisztséget 5 éves mandátummal.

A CoR munkája hat különböző területet felölelő szakbizottság köré csoportosul:

- Területi kohéziós politika (COTER)
- Gazdaság- es társadalompolitika (ECOS)
- Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energia (ENVE)
- Kultúra, oktatás, ifjúság, sport és kutatás (EDUC)
- Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek (CIVEX)
- Természeti erőforrások (NAT),

A nemzeti delegációkból meghatározott számú CoR tagokból (magyar részről 4 tag) alkotott szakbizottságok önkormányzati és regionális szempontból vélemény tervezeteket fogalmaznak meg az uniós jogszabályjavaslatokról, szakpolitikákról. A szakbizottsági szavazást, döntést követően, az uniós tervezetekre kidolgozott CoR véleményekről a plenáris üléseken szavaznak, amelyek a leadott szavazatok többségének támogatásával kerülnek elfogadásra. A plenáris ülések élőben követhetőek on-line a CoR weboldalán.

A Régiók Bizottságában négy politikai csoport képviselteti magát:

- Európai Néppárt (EPP)
- Európai Szocialisták Pártja (PES)
- Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE) 
- Európai Szövetség (EA)

A Régiók Bizottságának munkája három alapelv köré épül

- A szubszidiaritás elve értelmében azokon a területeken, amelyek nem tartoznak az EU kizárólagos hatáskörébe, azon a kormányzati szinten szükséges az intézkedéseket meghozni, amely a leginkább szolgálja a közérdeket. Az Európai Uniónak nem szabad olyan kezdeményezések megvalósítására törekednie, amelyeket helyesebb volna az országos, regionális vagy helyi önkormányzatoknak végrehajtania.

- A közelség elve szerint minden kormányzati szintnek átláthatóan kell működnie és a közösséghez, nyilvánossághoz a lehető legközelebb szükséges állnia annak érdekében, hogy a polgárok tisztában legyenek azzal, kinek mi a feladata, hatásköre és hogyan adhatnak hangot véleményeiknek.

- A partnerség elve alapján az európai, nemzeti, regionális és helyi önkormányzatoknak az egész döntéshozatali folyamat során együtt kell dolgozniuk.

1994-ben konzultatív EU intézményként a Régiók Bizottsága azért jött létre, hogy lehetőséget adjon a helyi és regionális önkormányzatoknak arra, hogy megfogalmazhassák a különböző uniós jogszabály javaslatok tartalmával kapcsolatos véleményüket a döntéshozatali, tervezési eljárás során annak érdekében, hogy a tartalmak jobban igazodjanak a polgárok, önkormányzatok szükségleteihez. Tekintettel arra, hogy az uniós jog 70%-át a helyi és regionális önkormányzatok hajtják végre, fontos szerepe van a CoR-nak abban, hogy a Lisszaboni Szerződéssel megerősített intézményi szerepével élve a teljes jogalkotás folyamatában megfogalmazza álláspontjait például a gazdasági, társadalmi és területi kohézió, egészségügy, oktatás, ifjúság, sport, kultúra, foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika, környezetvédelem, szakképzés, közlekedés, energiapolitika, éghajlatváltozás területén. Emellett ellenőrzési joga van abban, hogy érvényesül-e a szubszidiaritás elve. Jelentős szerepe van a CoR-nak a többszintű kormányzás megvalósítására is, kidolgozva az erről szóló Fehér Könyvet, valamint CoR véleményt a többszintű kormányzás európai kultúrájának kialakításáról.

A CoR az általa kiemelten kezelt kérdéseket is az EU napirendjére tudja tűzni azáltal, hogy saját kezdeményezésű véleményt fogalmaz meg, például az uniós polgárság erősítése: az uniós polgárok választójogának támogatása” című kérdéskörben, amelynek előadója CoR tagként a MÖSZ elnöke, Dr. Gémesi György. A 2013-ban elfogadott CoR vélemény célja, hogy hozzájáruljon az uniós polgárság és az állampolgári jogok támogatásához, elsősorban a Lisszaboni Szerződésben rögzített uniós polgárok aktív és passzív választójogának maradéktalan megvalósításához (szavazhat és jelöltként indulhat), a részvétel ösztönzéséhez, amely erősíti az összetartozás érzését és az egyéni jogok érvényesülését az uniós polgári jogok biztosításával és gyakorlásával.

Az Európai Uniót közelebb hozni polgáraihoz

A CoR munkájának jelentős részét a jogalkotási folyamatban való részvétel alkotja, ugyanakkor a CoR tagjai a mindennapokban, saját városukban, településükön, régiójukban élnek és dolgoznak polgármesterként, önkormányzati képviselőként, vagy megyei elnökként, közgyűlési tagként. Így az általuk képviselt helyi lakosokat foglalkoztató kérdések ismeretében hatékonyan tudják az önkormányzati érdekeket a Régiók Bizottságán keresztül becsatornázni a brüsszeli döntéshozatali eljárások során.

A Régiók Bizottsága több mint 300 eseményt szervez évente konferenciákkal, szemináriumokkal, kiállításokkal, ráirányítva a figyelmet a helyi és regionális önkormányzatokra. Ezek közül kiemelkedik az októberben megrendezésre kerülő „OPEN DAYS – A régiók és városok európai hete” szemináriumokkal, eszmecserékkel, helyi kiállítókkal Brüsszelben, amelyre több mint 7000 érdeklődő látogat el évente.

Kapcsolódó EU dokumentumok:
- CoR eljárási szabályzat.pdf 
- Többszintű kormányzásról szóló charta.pdf
- CoR vélemény a többszintű kormányzás európai kultúrájának kialakításáról (CdR 273/2011)
- CoR vélemény - Uniós polgarság erősítése.docx