MOSZ

President's greeting

moszGreeting words of Mr. György Gémesi

 

tovább

Introduction

Main targets of the Hungarian Association of Local Governments are the local and municipal interest’s representation, promotion and protection.

tovább

Join our Association

Useful information to join our Association

tovább

EU and international partnership

This infromation is available in Hungarian and it is about cooperation with the European institutions, associations and some European policies from local and regional point of view. Dowloadable documents can be read in English.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége kiemelt figyelmet fordít az uniós kérdéskörök, dokumentumok, tervezetek nyomon követésére, vélemények megfogalmazására, tekintettel arra, hogy az EU döntéshozatali eljárásában megvitatott uniós jogszabályok 70%-át a helyi és regionális önkormányzatok hajtják végre. Az
uniós intézmények hangsúlyozzák a decentralizáció és szubszidiaritás elvét, a többszintű kormányzás alkalmazását, területi együttműködések szorgalmazását a helyi önkormányzatok bevonásával, partnerségben dolgozva a célok, tartalmak meghatározásához és végrehajtásához. Ennek szellemében folytatja Szövetségünk tevékenységét mind a hazai partnereinkkel, tagjainkkal együttműködve, mind pedig az EU intézményekkel, kiemelten a Régiók Bizottságával (CoR), amelynek ülésein a CoR tagjaként érvényesítjük az önkormányzati érdekeinket.

Nemzetközi partnerségben működik együtt a MÖSZ az Európa Tanács (ET) Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusával (CLRAE), valamint az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsával (CEMR). A Helyi Önkormányzati Charta alapelveit, értékeit is tiszteletben tartva fogalmazzuk meg önkormányzati álláspontjainkat, igényeinket a helyi közigazgatás továbbfejlesztése érdekében. Szövetségünk hatékony és aktív párbeszéddel járult hozzá például idén májusban a CLRAE Monitoring Bizottsága Delegációjával többek között Budapesten és Gödöllőn folytatott eszmecseréjéhez a helyi és regionális demokrácia magyar helyzetének értékelése kérdéskörében.

Az Európai Unióban 2009. december 1-jén lépett hatályba a Lisszaboni Szerződés, amely az EU működését szabályozza, szakpolitikai kérdéskörökben is, és a lefektetett normák, szabályok megerősíti a városok, települések, régiók helyzetét az EU politikai rendszerén belül. Elismeri továbbá a helyi és regionális autonómiát, valamint rögzíti a szubszidiaritás elvének érvényre juttatását, ami azt is jelenti, hogy az uniós jogalkotás, a brüsszeli döntéshozatal hatékonyabban, fokozottabban veszi tekintetbe az uniós polgárok és a helyi és regionális képviselők igényeit, álláspontjait, például a polgári kezdeményezés eszközének lehetőségével. A Régiók Bizottsága intézményi szerepének megerősítésével ugyanakkor a CoR eljárást kezdeményezhet az Európai Bíróságnál olyan új uniós jogszabályok megsemmisítésére, amelyek sértik a szubszidiaritás elvét, vagy olyan területeket érintenek, amelyekben előzetesen konzultálni szükséges az önkormányzatokat és régiókat képviselő uniós intézménnyel.

Az EU tagjaként élni mindennapjainkat, meghatározó uniós dokumentum a fenntartható növekedést és foglalkoztatást célzó „Európa 2020 Stratégia”, amely keretbe foglalja a falvak, városok, régiók, tagállamok számára az irányvonalakat, partnerségre, együttműködésekre ösztönözve a közös európai, nemzeti és helyi célok megvalósításához, hogy versenyképesség, munkahelyek kialakításával, fenntartásával élhető környezet valósuljon meg minden szinten egyaránt.

Downloads:
- COM Communication on Urban Mobility  
- CoR Opinion on Integated Urban Agenda 
- CoR Opinion on Urban Mobility Package  

- CoR Opinion on Urban and Rural Partnership 
- Europe 2020 Strategy 
- CoR Handbook for EU 2020 
magyar polgármester online

Partners


/files/viking.jpg

mosz

http://www.magyarpolgarmester.hu/files/EPS-magyarorszag_szivedhez_legkozelebb_fekete.jpg

mosz

fsd

 csfa

leblanc

flaga