MOSZ

Elnöki köszöntő

moszDr. Gémesi György köszöntője

tovább

Szövetségünkről

A MÖSZ legfőbb feladata az önkormányzati érdekek képviselete, megjelenítése és védelme.

tovább

Belépés a szövetségbe

Hasznos információk a Szövetségbe történő belépéshez

tovább

Hírek

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Hanns-Seidel Alapítvány támogatásával 2017. szeptember 14-én , a Pest megyei Isaszegen tartott konferenciát„ Társadalmi integráció a kistelepüléseken „ témakörben.

Dr. Gémesi György a MÖSZ elnöke, bevezetőjében a MÖSZ feladatainak három legfontosabb területét emelte ki, melyek az érdekvédelem, a szakmai rendezvények, konzultációk szervezése és a nemzetközi képviselet.

 

Az önkormányzati szövetségek és a kormányzat közötti érdekegyeztetés csúcsszerve az ÖNET ülés. Ennek előkészítése során a hét (fővárosi kerületeket tömörítő szövetséggel együtt nyolc ) országos önkormányzati szövetség egyeztetésein sok terület problémái kerülnek felszínre( a legutóbbi ülésen pl. ASP bevezetése kapcsán jelezték a szervezetek vezetői , hogy ahol már bevezetésre került a rendszer, nagyon sok problémával kell szembenézniük a helyi önkormányzatok szakembereinek. Nehézkes, sok hibával működő rendszert kell adaptálniuk a helyi önkormányzatoknak).

 

Az egyeztetések a szövetségek és a kormány között nem érdemiek, valós párbeszéd továbbra sincs.

 

Konferenciák szervezésével egy-egy téma megtárgyalása kapcsán közvetlenül van lehetőség találkozni a polgármesterekkel. A problémákat, tapasztalatokat összegezve, szövetségünk próbálja a véleményeket, gyakorlati tapasztalatokat, megoldási javaslatokat eljuttatni a kormány képviselői útján a döntéshozókhoz.

Ennek egyik eseménye a mai rendezvény is.

 

A Szövetség Nemzetközi képviselete, mind az EU Régiók Bizottságában, mind Strasszburgban továbbra is biztosított. De a kétoldalú kapcsolatok is fontos részei működésünknek.

 

Hatvani Miklós Isaszeg város polgármestere, mint házigazda köszöntötte a rendezvény résztvevőit, azok számára akik először jártak Isaszegen bemutatta a település történetét. A 12 000 fős Árpád-kori  kistelepülés fontos szerepet játszott a XIX. század magyar történelmében ( 1849-ben itt vívták a tavaszi hadjárat győztes isaszegi csatáját).

Budapest és a nagyobb városok közelsége élhető településsé teszi a várost.

 

 

Bíró Katalin a Belügyminisztérium osztályvezetője  a közfoglalkoztatás 2017. évi tapasztalatairól és a 2018. év várható változásairól tartott előadást.

 

Elsőként ismertette a 2017. március 1.-2018. február 28. között zajló járási start munkaprogramokat.

 

Három nagy területen kerültek bevezetésre mintaprogramok, ennek megfelelően beszélhetünk:

1.szociális jellegű tevékenységekről,

2. mezőgazdasági-és helyi sajátosságokra épülő programok és

3. magas hozzáadott értékű programokról.

 

A 2017. évi közfoglalkoztatás főbb céljai voltak:

 

-         speciális közfoglalkoztatási programok beindítása,

-         országos mintaprogramok támogatása,

-         egyházi –és karitatív szervezetek erőteljesebb bevonása a közfoglalkoztatásba,

-         a közfoglalkoztatás kommunikációjának, népszerüsítésének erősítése

( pl. közfoglalkoztatási kiállítások szervezése)

 

Pest megyében a 2017. év első féléves programjai során 4064 fő közfoglalkoztatott állt munkában.

 

Kormányhatározat rendelkezik a közfoglalkoztatottak számának országos csökkentéséről, ennek értelmében 2020-ig 150 000-re csökken a létszámuk, mivel a foglalkoztatás átmeneti segítséget kell, hogy jelentsen, cél, hogy az elsődleges munkaerő piacra visszajussanak a résztvevők.

 

A 2018. évi tervekről beszélve az előadó elmondta, hogy 2018-ban folytatódnak az országos és járási mintaprogramok. ( a magas hozzáadott értékű programokat viszont nem fogják tovább támogatni).  

 

 Óvári László a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat igazgatója prezentációjában beszélt arról, hogy az országban működő mintegy 40 társulat egyik tagja az említett térségi társulat.

 

A társulat 37 önkormányzat közigazgatási területén működik. 2011-ben kapcsolódtak be a közfoglalkoztatási rendszerbe, 2017-ben és 2018-ban is 150 fő közfoglalkoztatottal látják el vízgazdálkodási feladataikat.

 

Közcélú feladataik során bel-és külterületi árkok tisztítása, csapadékvíz elvezetése, kommunális szemét eltávolítása munkáknál tudják foglalkoztatni a munkanélkülieket. A bérük nagyon alacsony, szükséges lenne a társulásoknál dolgozó közfoglalkoztatottak bérfejlesztésére forrást biztosítania a kormánynak.

 

A több helyen feloszlott, megszüntetett vízgazdálkodási társulatokat újra létre kellene hozni, hiszen számos feladatuk van, az önkormányzatok egyik jól működő szerveiként.

 

A szakmai előadásokat követően a MÖSZ támogatói közül elsőként a Leblanc Illuminations francia alapítású és központú cég képviselőjeként Égető Ildikó ügyvezető igazgató mutatkozott be. A díszkivilágítással és fénydekoráció telepítésével  és eladásával foglalkozó nemzetközi cég ( a világ 40 országában vannak jelen!) a fénydekorációkat közterek, épületek, kastélyok, városházák, hidak, de magánépületek számára is vállalják. A helyszínen megtekintett prezentáció és bemutatott termékmintáik magukért beszéltek.

 

A MÖSZ másik hosszú távú támogatója az S-TÉR Kft, Klein Tibor kereskedelmi vezető a tőle megszokott színes prezentációval kápráztatta el a jelen levőket az utcai, kültéri játszóterek, eszközök, kalandparkok bemutatásával.

 

     
vissz
magyar polgármester online

Partnereink


/files/viking.jpg

mosz

http://www.magyarpolgarmester.hu/files/EPS-magyarorszag_szivedhez_legkozelebb_fekete.jpg

mosz

fsd

 csfa

leblanc