2021. március 2. Lujza napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

Uniós és nemzetközi partnerség


A Magyar Önkormányzatok Szövetsége kiemelt figyelmet fordít az uniós kérdéskörök, dokumentumok, tervezetek nyomon követésére, vélemények megfogalmazására, tekintettel arra, hogy az EU döntéshozatali eljárásában megvitatott uniós jogszabályok 70%-át a helyi és regionális önkormányzatok hajtják végre. Az uniós intézmények hangsúlyozzák a decentralizáció és szubszidiaritás elvét, a többszintű kormányzás alkalmazását, területi együttműködések szorgalmazását a helyi önkormányzatok bevonásával, partnerségben dolgozva a célok, tartalmak meghatározásához és végrehajtásához. Ennek szellemében folytatja Szövetségünk tevékenységét mind a hazai partnereinkkel, tagjainkkal együttműködve, mind pedig az EU intézményekkel, kiemelten a Régiók Bizottságával (CoR), amelynek ülésein a CoR tagjaként érvényesítjük az önkormányzati érdekeinket.

Nemzetközi partnerségben működik együtt a MÖSZ az Európa Tanács (ET) Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusával (CLRAE), valamint az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsával (CEMR). A Helyi Önkormányzati Charta alapelveit, értékeit is tiszteletben tartva fogalmazzuk meg önkormányzati álláspontjainkat, igényeinket a helyi közigazgatás továbbfejlesztése érdekében. Szövetségünk hatékony és aktív párbeszéddel járult hozzá például idén májusban a CLRAE Monitoring Bizottsága Delegációjával többek között Budapesten és Gödöllőn folytatott eszmecseréjéhez a helyi és regionális demokrácia magyar helyzetének értékelése kérdéskörében.

Az Európai Unióban 2009. december 1-jén lépett hatályba a Lisszaboni Szerződés, amely az EU működését szabályozza, szakpolitikai kérdéskörökben is, és a lefektetett normák, szabályok megerősíti a városok, települések, régiók helyzetét az EU politikai rendszerén belül. Elismeri továbbá a helyi és regionális autonómiát, valamint rögzíti a szubszidiaritás elvének érvényre juttatását, ami azt is jelenti, hogy az uniós jogalkotás, a brüsszeli döntéshozatal hatékonyabban, fokozottabban veszi tekintetbe az uniós polgárok és a helyi és regionális képviselők igényeit, álláspontjait, például a polgári kezdeményezés eszközének lehetőségével. A Régiók Bizottsága intézményi szerepének megerősítésével ugyanakkor a CoR eljárást kezdeményezhet az Európai Bíróságnál olyan új uniós jogszabályok megsemmisítésére, amelyek sértik a szubszidiaritás elvét, vagy olyan területeket érintenek, amelyekben előzetesen konzultálni szükséges az önkormányzatokat és régiókat képviselő uniós intézménnyel.

Az EU tagjaként élni mindennapjainkat, meghatározó uniós dokumentum a fenntartható növekedést és foglalkoztatást célzó „Európa 2020 Stratégia”, amely keretbe foglalja a falvak, városok, régiók, tagállamok számára az irányvonalakat, partnerségre, együttműködésekre ösztönözve a közös európai, nemzeti és helyi célok megvalósításához, hogy versenyképesség, munkahelyek kialakításával, fenntartásával élhető környezet valósuljon meg minden szinten egyaránt.