2021. március 2. Lujza napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

2004


Magyar Polgármesterek V. Világtalálkozója

Zsúfolásig megtelt a Szent István Egyetem aulája a Magyar Polgármesterek V. Világtalálkozójának megnyitóján. A megjelenteket Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, mint házigazda köszöntötte. Szavai nem csak a polgármesterekhez szóltak, mivel a rendezvényt a hazai politikai élet több vezető személyisége, valamint Szerbia, Horvátország és Románia budapesti nagykövete is megtisztelte jelenlétével.


Köszöntőjében Gémesi György kiemelte: Ez a rendezvény nem az önkormányzatok, hanem a polgármesterek találkozója. Célja az összetartozás erősítése, szakmai segítség nyújtása, valamint a testvértelepülési kapcsolatok fejlesztése. Mint mondotta: polgármesternek lenni szolgálat, érték, mely a polgárok bizalmán alapszik.
A találkozót Mádl Ferenc köztársasági elnök nyitotta meg, aki immáron második alkalommal töltötte be a fővédnöki tisztet. Beszédében kifejtette, hogy a találkozó programját áttekintve hármas egységként jellemezné az itt folyó munkát: a település – a magyarság a Nemzet – a világ egységeként, mivel minden olyan kérdés, probléma, amely egy-egy településen megjelenik, az része valamely globális problémának még akkor is, ha az egyes településeknek más-más formában kell azt megoldani. A köztársasági elnök a testvérvárosi kapcsolatok fontosságáról beszélve elmondta, azok a rendszerváltás óta jelentős minőségi változáson mentek át, mivel régebben elsősorban protokolláris jellegűek voltak, az elmúlt közel másfél évtizedben jelentős szerepet játszanak az összetartozás erősítésében, és jelentős segítséghez juthatnak általa a határon túli magyar települések. Mádl Ferenc a találkozó legfontosabb kérdésének azt tekintette, hogy hogyan hatnak az uniós csatlakozásból adódó változások a települések együttműködésére.
A köztársasági elnök megnyitója után Lamperth Mónika belügyminiszter tartott nyitó előadást. A belügyminiszter asszony, aki beszédében az uniós csatlakozás által a közigazgatásban végbemenő változások szükségességéről beszélt, kijelentette: az Európai Unióban nincsenek kötelező előírások, csak elvek, de azok követése előnyt jelent. Mint mondotta: a rendszer reformjának végrehajtására csak az önkormányzati érdekszövetségekkel együtt van mód. A belügyminiszteri beszédet követően a MÖSZ elnöke kijelentette, hogy a korszerűsítés szükségességével minden érintett fél egyet ért, arra azonban források nélkül nincs lehetőség. Végül Dávid Ibolya tartotta meg nyitó előadását.
A megnyitó előadásokat követően adta át Gémesi György a legrangosabb polgármesteri kitüntetést, az Ezüstlánc-díjakat. Az idei esztendő két kitüntetettje Tóth István Tura, és Kettős László, a horvátországi Kopács polgármestere. Kettős László helyt állt az 1991-es honvédő háború kitörésekor, miután faluja lakóinak nagy része menekülésre kényszerült, s ő az otthon maradottakkal együtt védte a megmaradt magyar lakosságot. 1997-ben kezdődött meg az újjáépítés, és az őslakosok visszatelepülése. Az elmúlt években vezetésével elvégezték a fontosabb infrastrukturális beruházásokat, anyaországi segítséggel felépítették a lerombolt könyvtárat és pótolták az elégett köteteket, valamint internet elérhetőséget biztosítottak a helyi lakosok számára. Tóth István már a negyedik ciklusban élvezi a turaiak többségének bizalmát. Vezetése alatt kiépítették a település infrastruktúráját, megépült és üzemel az ország egyik legkorszerűbb hulladékgazdálkodási központja. Az ő érdeme, hogy Tura 2001-ben városi címet kapott. Tóth István aktív szerepet tölt be a Megyei Fejlesztési Tanácsban és a Galgamenti és Gödöllő Környéki Fejlesztési Társulásban.

Valamennyi résztvevő, és a szervezők számára is meglepetés volt, amikor Sólyom László, a díjakat odaítélő kuratórium elnöke kért és kapott szót. Az Alkotmánybíróság egykori vezetője egy új, egyszeri díj átadását jelentette be, melyet a magyarországi és a határokon túli önkormányzatokért végzett áldozatos munkájáért ítélt oda a kuratórium. Az ezüst életfát ábrázoló szobrot Gémesi György kapta. A méltató szavak és taps után Gödöllő polgármestere néhány szóval köszönte meg az elismerést, mivel – tőle nem megszokottan – a meglepetéstől és meghatottságtól nem talált szavakat...

Az ünnepi percek után munkához láttak a polgármesterek, akik négy területen hallgattak előadásokat és cserélték ki tapasztalataikat, véleményüket. Az idegenforgalom és a turisztika kérdéseiről tárgyaltak a Gödöllői Királyi Katsélyban, ahol többek között prof. Körösvölgyi László ügyvezető igazgató és Bátovszki György, a Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület elnöke tartottak előadást. Az Európai Unió működéséről, a csatlakozás után az önkormányzatokra váró feladatokról és a határon túli magyarság csatlakozás utáni lehetőségeiről tárgyaltak az uniós szekció résztvevői. Akik az önkormányzati lakásgazdálkodásról kívántak eszmecserét folytatni, azok a Petőfi Sándor Művelődési Központ színháztermében foglaltak helyet. A lakásfinanszírozás, a fejlesztési lehetőségek és a Nemzeti Lakásprogram egyaránt terítékre került, de megismerkedhettek az érdeklődők a lakosság és az önkormányzatok közötti problémákkal is. A környezetvédelmi szekció ülésén a legnagyobb érdeklődés a szaktárca vezetőjének, Persányi Miklósnak az előadását kísérte, aki ismertette a Nemzeti Környezetvédelmi Program főbb gondolatait és célkitűzéseit. Az immáron ötödik alkalommal megrendezett Magyar Polgármesterek Világtalálkozója kedden a kora délutáni órákban ért véget.

Letölthető tartalmak:
- A Magyar Polgármesterek V. Világtalálkozójának Zárónyilatkozata
- Európai Uniós szekció állásfoglalása
- A Környezetvédelmi szekció állásfoglalása
- A Turisztikai szekció állásfoglalása
- Az Önkormányzati lakásgazdálkodási szekció állásfoglalása