2021. március 6. Leonóra, Inez napja van
MÖSZLAP
MÖSZLAP

möszlap

Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy az önkormányzatokat feladatellátásuk arányában finanszíroznia kell

2021-02-19


 


Megjelent az Alkotmánybíróság honlapján a IV/839/2020. számú határozata.
Megállapítja, hogy az Országgyűlésnek a helyi önkormányzatok számára az általuk ellátott kötelező feladat és hatáskörök ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatást kell biztosítania. Ezeket az Országgyűlés, veszélyhelyzet idején a Kormány közérdekből csökkentheti, azonban ezzel nem lehetetlenítheti el a helyi önkormányzatok működését, nem üresítheti ki az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében szereplő alkotmányosan védett feladatköreiket.
 
Melyek ezek a feladatkörök?
1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között
a) rendeletet alkot;
b) határozatot hoz;
c) önállóan igazgat;
d) meghatározza szervezeti és működési rendjét;
e) gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat;
f) meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik;
g) e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat;
h) dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről;
i) önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat;
j) a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet, döntést kezdeményezhet, véleményt nyilváníthat;
k) szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdek-képviseleti szövetséget hozhat létre, feladat- és hatáskörében együttműködhet más országok helyi önkormányzatával, és tagja lehet nemzetközi önkormányzati szervezetnek;
l) törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol.
A fenti AB határozat, azért fontos, mert előírja az országgyűlésnek, hogy az önkormányzatok által ellátott feladatok finanszírozásában, a feladatok nagyságával arányban álló módon támogatnia kell az önkormányzatokat.
Örömmel tölt el bennünket, hogy az AB is kimondja végre, hogy az önkormányzatokat nem kifosztani kell, pénzüket elvenni, hanem működésüket támogatni

Vissza