MOSZ

Elnöki köszöntő

moszDr. Gémesi György köszöntője

tovább

Szövetségünkről

A MÖSZ legfőbb feladata az önkormányzati érdekek képviselete, megjelenítése és védelme.

tovább

Belépés a szövetségbe

Hasznos információk a Szövetségbe történő belépéshez

tovább

Archívum - 2016/5

Elfogadhatatlan az iskolák teljeskörű államosítása – Országos önkormányzati szövetségek közös nyilatkozata 2016-05-04

Több önkormányzati szövetség is elfogadhatatlannak tartja a kormány tervét, amely szerint teljesen állami kézbe vennék az iskolákat, és azonnali konzultációt kezdeményeznek az oktatás- ért felelős tárca vezetőjével. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) ez ügyben kiadott közös nyilatkozatához csatlakozott a Községek és Kistelepülések Országos Önkor- mányzati Szövetsége is.

bővebben

Az önkormányzatok aktuális problémáitól a közfoglalkoztatásig – Kistelepülési integrációs konferenciák négy dunántúli megyében 2016-05-05

A Vas megyei Csákánydoroszlón, a Győr-Moson-Sopron megyei Moson- udvaron, a Zala megyei Zalaszántón és a Somogy megyei Lengyeltótiban folytatódott a Magyar Önkormány- zatok Szövetsége (MÖSZ) Hanns Seidel Alapítvány által támogatott kistelepülési integrációs konferencia-sorozata. A rendezvénye- ken a magyar önkormányzatiság jelenéről és a jövőjét érintő legfontosabb eseményekről, valamint a 2016. évi közfoglalkoz- tatási programról hangzottak el előadások és konzultációk.

bővebben

Kompromisszumot kell kötni az oktatás jövője érdekében – Gémesi György a Rádió Orientben 2016-05-06

Májusban folytatódik az a közoktatási konzultációs fórum, amelyet április- ban tartottak a MÖSZ szervezésében, Gödöllőn. Gémesi György a Rádió Orientnek elmondta: azt reméli, hogy közeledni fog a szakmai szervezetek, az önkormányzatok és a kormány álláspontja. Véleménye szerint akkor lehet jó eredményt elérni, ha olyan anyag kerül az asztalra, amely minden érintett számára nemzeti minimumként elfogadható. Ehhez azonban mindenkinek kompromisszumot kell kötnie.

bővebben

A települések nagy része tökéletesen működtette az iskolákat – Gémesi György az ATV-ben 2016-05-07

„A kormányzat azt állítja, hogy azért kell elvenni az önkormányzatoktól az iskolákat, mert ott nincsenek szak- emberek, de ez nem igaz, a települé- sek nagy része tökéletesen működtet- ték az iskolákat, inkább meg kellene köszönni az önkormány- zatoknak az eddigi szolgálatot” – ezt Gémesi György mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A gödöllői polgármester szerint a kréta is, a tábla is állami feladat, szakmai költség, az önkormányzatok takaríthatják a WC-t, a felújításokat intézhetik.

bővebben

Önkormányzati ASP projekt – A MÖSZ megküldte a rendszerrel kapcsolatos álláspontját a Belügyminisztériumnak 2016-05-09

Az Országgyűlés előtt van a Magyarország helyi önkormányza- tairól szóló 2011. évi CXXXIX. tv. (Mötv.) módosítására vonatkozó ja- vaslat, amellyel kapcsolatban áprilisban a Magyar Önkor- mányzatok Szövetsége (MÖSZ) megküldte észrevételeit, állás- pontját a Belügyminisztérium részére. Az ASP tekintetében (alkalmazásszolgáltatást nyújtó informatikai rendszer: Appli- cation Service Provider) a T/10306 sz. törvényjavaslat az  önkormányzatok számára kötelező részvételt ír elő.

bővebben

Teljes káosz lesz az új oktatási rendszer – Gémesi György az ATV-ben 2016-05-19

Nem véletlen, hogy a fideszes Szita Károlyt, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét hívták meg az oktatási kerekasztalhoz, mondta Gémesi György az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A kormányhoz közelebb állók lojalitása nyilván nagyobb, tette hozzá az önkormányzatok szövetségének elnöke. Teljes káosz lesz az ősszel életbe lépő új oktatási rendszer – véli az önkormányzatok szövetségének elnöke. Gémesi György szerint nem igaz, hogy az önkormányzatok az iskolák miatt halmoztak volna fel adósságokat az elmúlt években, az állami fenntartásban viszont, úgy véli, teljes lesz a káosz. 

bővebben

Új szabály a 300 négyzetméter alatti lakóépületek egyszerű bejelentésénél 2016-05-12

2016. április 26-án szavazta meg a Parlament az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) újabb módosítását. A jogszabály módosítás a Magyar Közlöny május 5-ai számában került kihirdetésre. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége kezdeményezésével márciusban megvalósult közös szakmai kerekasztal egyeztetést (MÉK, ÉVOSZ, MUT) követően írásban is megfogalmazta javaslatait az Étv. újabb módosításával összefüggésben. 

bővebben

Benyújtották az oktatási törvényeket módosító csomagot – Állami kézbe kerülhetnek a közoktatási intézmények 2016-05-17

Az emberi erőforrások minisztere, Balog Zoltán 2016. május 17-én benyújtotta az Országgyűléshez az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/10729). A törvényjavaslat értelmében az állam lesz a közoktatási intézmények fenntartója és üzemeltetője is az állam lesz.

bővebben

Javaslatok a polgármesterek illetményének emelése érdekében 2016-05-17

A polgármesterek illetményével kapcsolatban két módosító javaslat került benyújtásra az Országgyűléshez az Mötv. és a 2016-os központi költségvetési törvény módosítására vonat- kozóan. A javaslatok indoklása szerint a kistelepülései pol- gármesterek által elvégzett munka nem tükröződik a jövedelmi viszonyokban, esetenként megtörténhet, hogy a településvezető által irányított közfoglalkoztatott többet keres, mint maga a társadalmi megbízatású polgármester.

bővebben

Parlament előtt a 2017. évi központi költségvetési javaslat 2016-05-17

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter benyújtotta az Országgyűlésnek a Magyarország 2017. évi központi költ- ségvetésének megalapozásáról szóló T/10536. számú törvény- javaslatot.

bővebben

Kihirdették a 2014-2020 EU alapokból származó támogatások felhasználásáról szóló kormányrendeletet 2016-05-17

Kihirdetésre került a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet módosítása május 13-án, amely szabályozza a 2014-2020 közötti programozási időszakban az uniós alapokból származó támogatásának felhasználási rendjét.

bővebben

További központosítás készül az oktatás területén – Gémesi György a HírTV-ben 2016-05-18

Az Országgyűlés előtt van az az ok- tatási törvényeket módosító javaslat- csomag, amely többek között az okta- tási intézmények állami fenntartását és üzemeltetését, illetve önálló költség- vetési szervekként működő tankerületi központok létrehozását célozza. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) elnöke a tervezett új rendszerrel kapcsolatos aggo- dalmait osztotta meg a HírTV Magyarország élőben című műso- rának nézőivel.

bővebben

Egy sikeres mikrotérségi együttműködéstől az ASP rendszer bevezetéséig 2016-05-26

A Baranya megyei Magyarszéken, a Csongrád megyei Csákánydoroszlón és a Békés megyei Újkígyóson folytatódott a Magyar Önkormány- zatok Szövetsége (MÖSZ) Hanns Seidel Alapítvány által támogatott kistelepülési integrációs konferencia-sorozata. A rendezvényeken a magyar településeket érintő aktuális problémákról, az ASP rendszer bevezetéséről, a térségi együttműködésekben rejlő lehetőségekről, valamint az idei közfoglalkoztatási programokról hallgathattak előadásokat, s fejtették ki véleményeiket a településvezetők.

bővebben

Közös nyilatkozat a közoktatás átalakítása ellen 2016-05-27

„Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a kormány az önkormányzatok és az iskolahasználó közösségek érdekeit figyelmen kívül hagyva és minden előzetes érdemi konzultáció nélkül államosítja a még önkormányzati működtetésű közel 2800 iskolát is” – többek között ez olvasható abban a nyilatkozatban, amelyet a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és annak Polgármesteri Tagozata, valamint a Civil Közoktatási Platform és a Tanítanék Mozgalom adott ki a kormány közoktatás átalakításával kapcsolatos döntései elleni tiltakozásul.

bővebben

Véget ért a MÖSZ tavaszi kistelepülési integrációs konferencia-sorozata 2016-05-27

Véget ért a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) Hanns Seidel Alapítvány által támogatott tavaszi kistelepülési integrációs konferencia-sorozata. A konzultáció-sorozat keretében a vidék Magyarországát leginkább foglalkoztató témák kerülnek megvitatásra, az önkormányzatok jelenlegi helyzete és jövőképe, a települések és a térség megoldására váró kihívásai, a helyi gazdaságfejlesztés, a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségek, a fenntartható településüzemeltetés.

bővebben

Még mindig nem tud számlázni a hulladékholding – Gémesi György az ATV-ben 2016-05-27

„Ez az a pont, amikor már nincs meg a fedezete a szemétszállítási szolgál- tatásnak, ami működik az országban. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Koordinációs Központnak kellene kiutalnia a számlákat, de erre sem képes” – ezt Gémesi György, Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. 

bővebben

vissza
magyar polgármester online

Partnereink


/files/viking.jpg

mosz

http://www.magyarpolgarmester.hu/files/EPS-magyarorszag_szivedhez_legkozelebb_fekete.jpg

mosz

fsd

 csfa

leblanc

flaga