MOSZ

President's greeting

moszGreeting words of Mr. György Gémesi

 

tovább

Introduction

Main targets of the Hungarian Association of Local Governments are the local and municipal interest’s representation, promotion and protection.

tovább

Join our Association

Useful information to join our Association

tovább

News

"MÖSZ Társadalmi integráció a kistelepüléseken" őszi konferencia sorozat

Dr. Gémesi György elnök

megnyitotta a rendezvényt, az eddigi helyszíneken megszokott program szerint beszélt a MÖSZ hármas funkciójáról, az érdekvédelem- konferenciák szervezése-és a nemzetközi képviselet területén végzett tevékenységéről. Bevezetője végén szólt a szövetség legnagyobb és legrangosabb rendezvényéről, a Magyar Polgármesterek Világtalálkozójáról, amely 2018. március 21-22-én XII. alkalommal kerül majd megrendezésre.   

 

A házigazda Tóth József polgármester

előadásában ismertette a település helyzetét. Tiszanána az ország egyik hátrányos, elmaradott és támogatott kistérségében fekszik. A faluban magas a munkanélküliség, a tavalyi esztendőben 365 fő volt a közfoglalkoztatott, ez a szám önmagában elmondja a település szociális helyzetét.

Tiszanánán 1300-1400  fő az aktív korúak száma , volt olyan időszak a település életében,amikor 50%-os volt a munkanélküliség!

Ma a járási munkanélküliségi ráta 18%, Tiszanánán 35%, ugyanez a szám.

 

Polgármester úr pozitívumként említette meg, hogy ebben az évben 100 fő kikerült az elsődleges munkaerőpiacra, ami nem rossz arány. Ugyanakkor a foglalkoztatást helyettesítő támogatás mindig magas a településen.

Ma 1000 fő képzetlen női munkaerő problémájával kell szembenéznie a térségnek.  

 

A faluban gyakorlatilag nincs munkalehetőség, még a közelben,bejárható távolságra sem. Rosszak az útviszonyok, az infrastruktúra fejletlensége miatt nem tudnak távolabb sem munkát vállalni az emberek, illetve a beruházók is elkerülik a települést. A Hevesi járás az egyik leghátrányosabb térség, ahová sokkal több  pénzt kellene juttatni, különben minden marad a " régiben" , ahogyan már hosszú ideje nem változott semmi , az uniós forrásokból nem jutott a településnek, az ígéretek ellenére sem.

 

Lőrincz Leó a Belügyminisztérium főtanácsadója

ezen a helyszínen is tájékoztatást adott a jelenlegi foglalkoztatási problémákról, a 2017. évi főbb munkaerőpiaci programokról és a 2018. évi várható változásokról.

 

A közfoglalkoztatás célja, a helyi munkahelyteremtést, hogy a település önfenntartását segítse elő, továbbá, hogy a meglévő munkaerő képzettségi szintjét emeljék.

A strukturális munkanélküliség kapcsán felmerülő nehézségeknél kiemelte, az alacsony iskolázottsági szintet, a munkavállalási hajlandóság hiányát, az egészségügyi,mentális problémákat, az utazási nehézségeket,amelyek mindegyike jellemző a térségre.

 

A Kormány 1139/ 2017 (III.20) határozat intézkedési alapján 150 000 főre csökken a közfoglalkoztatotti létszám, de csökken az erre szánt támogatás összege is. Ebben az évben 285 md forint volt erre a célra előirányozva.

 

2018-ban is a fő célkitűzés marad, hogy az elsődleges munkaerő piacra kikerüljenek a közfoglalkoztatottak, a szociális szövetkezetek megalakítása pedig - önkormányzati tagsággal-, kiemelt fontosságú lesz.

Továbbá a 25 év alatti pályakezdő fiatalok csak különösen indokolt esetben foglalkoztathatóak közfoglalkoztatás keretében, számukra az Ifjúsági Garancia Program nyújt majd lehetőséget a foglalkoztatásra.

 

Zay Ferenc a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatója

beszélt az önkormányzati ASP rendszer bevezetésének gyakorlati tapasztalatairól.A korábbi vidéki helyszíneken elhangzottaknak megfelelően a bevezetés háromlépcsős fázisait ismertette, annak nehézségeivel. 2019-ben kapcsolódnak a rendszerhez az " interfészesek",2020-ban pedig a főváros következik.

 

Az Államkincstár képviselője elismerte, hogy talán túl gyors tempóban történt a rendszerre az átállás,vannak számviteli problémák, továbbá az Államkincstár bírságolási gyakorlata komoly problémát és terhet jelent az érintett önkormányzatoknak.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az egységes adattár létrejötte nélkülözhetetlen ezen a területen.

A különböző modulok bevezetésre történő felkészítéshez, oktatáshoz, kérte a MÖSZ elnökének segítségét, akár előadóként, hogy a gyakorlati kérdések, visszásságok feltárásához, a jó megoldások kidolgozásához szívesen vennék a helyi szakemberek , polgármesterek segítségét íly módon is.

 

Az előadásokat követő kérdésekből, hozzászólásokból egyértelműen kiderült, hogy mind a közfoglalkoztatás továbbfejlesztésének kidolgozásához, mind az ASP rendszer további önkormányzatoknál történő bevezetéséhez  nélkülözhetetlen a helyi tapasztalatok, ismeretek figyelembe vétele.

 

Tóth József polgármester úr zárszavában keserűen szólt arról, hogy 1990-óta óriási mértékben nőtt a bürokrácia, a papírok országa lettünk. Számtalan ellenőrzés,a köztisztviselők túlterheltsége és a bérhelyzet tovább nehezíti  a helyi önkormányzatok sorsát.

 

Következő, egyben utolsó idei vidéki helyszínünk 2018. október 25-én Nyírbátorban lesz, ahová várjuk a megye polgármestereit.

 

vissz
magyar polgármester online

Partners


/files/viking.jpg

mosz

http://www.magyarpolgarmester.hu/files/EPS-magyarorszag_szivedhez_legkozelebb_fekete.jpg

mosz

fsd

 csfa

leblanc